ASE 350

O produkte

Zařízení pro extrakci pevné fáze kapalinou (accelerated solvent extraction) za zvýšeného tlaku až 100 barů a teploty až 200°C. Extrakce až 24 vzorků rozpouštědly (míchání nebo výběr ze tří rozpouštědel) probíhá v extrakční patroně o objemu 1 - 100 ml. ASE 350 je vhodné pro všechny typy pevných vzorků od farmaceutických preparátů až po vzorky životního prostředí.

článek s bližšími informacemi zde