UltiMate 3000 - Bio RS

O produkte

Sestava inertní a biokompatibilní vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu. Autosampler s možností termostatování vzorků spolu se samostatným termostatem až 12 kolon je nedílnou součástí standardní výbavy. Vychytaný a moderní SW Chromeleon je v nabídkách všech chromatografických aparatur Thermo.

ČERPADLO
 • ISO-3100BM; izokratické, 0,001-2,5 ml/min, 410 bar
 • HPG-3200BX; binární high pressure gradient, 0,001-50 ml/min, 165 bar
 • HPG-3200RS; binární high pressure gradient, 0,001-8 ml/min, 1034 bar
 • LPG-3400RS; kvartérní low pressure gradient, 0,001-8 ml/min, 1034 bar
 • DGP-3600RS; 2x ternární low pressure gradient, 0,001-8 ml/min, 1034 bar
AUTOSAMPLER
 • WPS-3000TBRS; termostatovaný analytický a biokompatibilní autosampler pro RS aplikace, 0,01-100 ul nástřik, kapacita 120 vialek 2 ml (možnost vialek objemu 0,3-10 ml, Eppendorf vialek a mikrotitračních destiček)
 • WPS-3000(T)PLRS NanoCap; autosampler pro nanoLC, 0,001-20 ul
TERMOSTAT KOLON
 • TCC-3000RS; termostat kolon, možnost umístění až 12 kolon a přepínacích ventilů, rozsah 5 °C – 110 °C
DETEKTOR
 • VWD-3400RS, UV-VIS detektor, sběr dat 200 Hz, 190-900 nm
 • MWD-3000RS, UV-VIS detektor s 8 simultánními kanály, sběr dat 200 Hz
 • DAD-3000RS, sběr dat 200 Hz, 190-800 nm
 • FLD-3400RS, fluorescenční detektor, rychlost sběr dat 200 Hz
 • RefractoMax 521, RI detektor
 • Elektrochemické a CAD (Corona) detektory
 • Hmotnostní spektrometry (lineární iontová past, kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridní MS)

Více na www.dionex.com