Antaris II FT-NIR analyzátor

O produkte

Thermo Scientific™ Antaris™ II FT-NIR analyzátor je navrhnutý špeciálne pre použitie v prevádzkovom prostredí priemyselných oblastí, ako je napr. potravinársky, farmaceutický či chemický priemysel.

Jeho unikátna konštrukcia umožňuje jeho použitie tak v prevádzkových, ako aj v laboratórnych podmienkach. Používa sa najmä na kontrolu zloženia, napr. NutraChek Solution a uniformity produktov a medziproduktov, identifikáciu vstupných surovín a verifikáciu výrobkov. Bližšie o výhodách použitia FT-NIR analýzy sa môžete dozvedieť v aplikačnom liste Výhody FT-NIR a v letáku Štyri dôvody pre voľbu FT-NIR .
Antaris II je plne integrovaný systém zahŕňajúci všetky dostupné vzorkovacie techniky, automatickú validáciu a všetky dostupné SW riešenia tak, aby bolo možné plniť všetky požiadavky užívateľa. Unifikovaná, sériová výroba optickej a elektronickej časti spektrometrov zaisťuje ich výkonnosť a tiež zaručuje reprodukovateľnosť výsledkov medzi jednotlivými systémami, čo umožňuje bez zásadných obmedzení prenos metód medzi jednotlivými systémami (bližšie informácie nájdete tu ).
Antaris II je možné použiť na analýzu pevných látok, zŕn, práškov, filmov, tabliet, gélov, pást, sirupov, kvapalín a iné, a to vďaka príslušenstvu pre meranie technikou odrazu, ako aj transmisie.
Súčasťou spektrometra Antaris II je príslušenstvo pre meranie transmisných spektier kvapalín, pevných látok v sklenených kyvetách rôznych veľkostí (optických dráh) a typov, popr. pre meranie fólií, či tabliet. V prípade potreby je možné zabezpečiť vyhrievanie kyviet, bližšie informácie nájdete v aplikačnom listoch: Transmisné techniky FT-NIR a Effective Heated Transmission Cell Techniques for FT-NIR .
Integračná sféra je vhodná na analýzu práškov, zŕn, granúl (viď obrázok nižšie), analýzu krmív a v prípade použitia špeciálneho nástavca analýzu tabliet, tak individuálnu, ako aj pomocou autosamplera.

Antaris_II_obr_text.png

Pre akýkoľvek FT-NIR spektrometer existuje možnosť merania NIR spektier mimo spektrometer pomocou vláknovej optiky. Najčastejším je využitie sondy "pištoľového" typu v kombinácii so spektrometrom Antaris II (meranie v sudoch, vreciach), ako je možno vidieť aj na tomto videozázname:

Porovnanie a optimálny výber techniky vzorkovania, t.j. správneho výberu či integračná sféra alebo optická sonda, môžete nájsť v technickom liste tu .

Pre požiadavku procesných on-line analýz je možno použiť Antaris MX .

Vybrané aplikácie: