Nicolet iS50 FT-IR spektrometer

O produkte

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™ 50 FT-IR Spektrometer, ako aj Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™ 50R FT-IR Spektrometer sú vlajkovou loďou medzi FT-IR spektrometrami určenými tak pre rutinné aplikácie, ako aj pre výskum. Oba FT-IR spektrometre môžu pracovať ako multirozsahové zariadenia so spektrálnym rozsahom 27000-20 cm-1, bez potreby prefukovania FT-IR spektrometra inertným plynom.

Automatická výmena deličov lúčov umožňuje komfortné meranie vzorky v celom spektrálnom rozsahu. Interferometer Vectra-Plus™ umožňuje systémom Nicolet™ iS™ 50 a Nicolet™ iS™ 50R rozlíšenie až 0,09 cm-1 .

Nicolet™ iS™ 50 prináša niekoľko revolučných noviniek:
 • Nový zdroj žiarenia s vysokou stabilitou a predĺženou životnosťou
 • Nový polarizátor žiarenia
 • Možnosť zabudovania až 3 detektorov
 • Automatická výmena deličov lúčov v celom spektrálnom rozsahu s dobou kratšou ako 30 sekúnd
 • Zabudovaná technika pre meranie spektier odrazom-ATR s diamantovým kryštálom a vlastným detektorom pracujúcim v širokom rozsahu, čo umožňuje tzv. „Dual Sampling“ merania, t.j. meranie dvoma vzorkovacími technikami v priebehu niekoľkých minút
 • Integrovaný Raman modul s laserom s vlnovou dĺžkou 1064 nm, zabudovanou USB kamerou a mikroskopom
 • Dedikovaný NIR modul s integračnou sférou, SaIR sondou a vlastným InGaAs detektorom
 • Nový modul pre spojenie FT-IR spektrometra Nicolet™ iS™ 50 s novým plynovým chromatografom Trace 1300/1310 vrátane nového programu Omnic Mercury GC
 • Celý systém je budovaný technológiou „Touch Point Operation“, čo umožňuje jednoduchým stlačením príslušného tlačidla prestaviť optiku spektrometra podľa práve požadovaného experimentu, napr. meranie vo vzorkovom priestore, meranie na NIR module, meranie na zabudovanom ATR, atď.
 • Systém však naďalej umožňuje použitie všetkých štandardných vzorkovacích nástavcov, tak z radu „Smart“ nástavcov Thermo Scientific, ako aj od iných výrobcov.
 • Nicolet™ iS™ 50R je možné spojiť s infračerveným mikroskopom Nicolet™ Continuum™, ako aj s inými modulmi pre experimenty spojené s moduláciou žiarenia, ako napr. PEM modul pre PM-IRRAS experimenty, VCD, VLD, rovnako je možné použiť Nicolet™ iS™ 50R pre merania pokročilej spektroskopie, ako napr. techniky časovo rozlíšenej spektroskopie a iné.
„Smart“ príslušenstvo umožňuje jednoducho a rýchlo meniť techniku merania, je vybavené čipovou technológiou automatického rozpoznania príslušenstva vo vzorkovom priestore a nastavenia optickej dráhy, a následne softvér Omnic™ (ktorý používajú všetky zariadenia pre molekulovú spektroskopiu z dielne Thermo Scientific) automaticky nastaví optimálne parametre merania. „Smart“ príslušenstvo je plne kompatibilné aj so starším radom spektrometrov (Avatar, Nicolet 380, Nicolet 6700 a iné), a naopak.

Vybrané aplikácie: