DXR3xi Raman Imaging mikroskop

O produkte

Thermo Scientific™ DXR™3xi Raman Imaging mikroskop teraz odhaľuje zobrazovanie možnosti použitia raman mikroskopie vo výskume. Vďaka vylepšeným softvérovým funkciám a vyššiemu priestorovému rozlíšeniu môže užívateľ okamžite získať vizuálne informácie. Pokročilé zobrazovacie schopnosti spolu s minimálnym prípravným programom a intuitívnym softvérom dávajú používateľom silu Ramanu takou rýchlosťou, akú výskumníci potrebujú. Unikátnym je úplne nové riešenie synchronizácie pohybu piezoelektricky riadeného stolíka mikroskopu s EMSDDZ detektorom. Všetky komponenty systému (lasery, mriežky, filtre) sú užívateľsky vymeniteľné a automaticky detekovateľné, riadiaci program tiež umožňuje optimalizáciu všetkých parametrov systému v reálnom čase. Kombinácia týchto faktorov vedie k intenzívnemu zjednodušeniu analýzy všetkých typov materiálov.

Vyznačuje sa najmä bezkonkurenčnou rýchlosťou získavania dát, v priebehu niekoľkých desiatok minút možno získať milióny Ramanových spektier a s rozlíšením 0,5 mikrometrov. Možnosť kombinácie s  AFM rôznych výrobcov a súčasne získavať informácie o štrukturálnych a topografických vlastnostiach povrchu materiálu, a to v jednotkách nanometrov. Samozrejmosťou je tiež možnosť TERS, SPM, atď.

Vybrané technické parametre nájdete v priloženej brožúre a technickej špecifikácii .

Výhody zobrazovacieho mikroskopu DXR3xi Raman Imaging:
 • Jednoduchá obsluha, ktorá plne vyhovuje používateľom všetkých úrovní zručností
 • Rýchlejšia vizualizácia údajov s vylepšeným zobrazovacím softvérom
 • Pokročilá analýza častíc pre rýchlu identifikáciu a analýzu malých kontaminantov vo vašej vzorke, 3D vizualizačné softvér, Particle Analysis funkcie pre analýzu mikroplastov atď.
 • Priestorové rozlíšenie 540 nm v osiach X a Y, hĺbkové rozlíšenie cca 1,7 mikrometrov (os Z)
 • Sofistikované automatické zaostrovanie a morfologická analýza na sledovanie vašej polohy na nerovných povrchoch, 3D konfokálne zobrazovanie poskytuje nedeštruktívne, neinvazívne 3D zobrazovanie chemických a molekulárnych zlúčenín, funkcia chemického porovnávania a porovnávania viacerých funkcií slúži na identifikáciu a zoradenie požadovaných prvkov
 • Intuitívny pracovný postup s možnosťou automatizácie pre náročné aplikácie na maximalizáciu priepustnosti vzorky
 • Autoexpozícia a autofokus, už žiadne hľadanie optimálnych parametrov a meranie metódou: "pokus - omyl"!
 • Patentovaný systém rýchle automatické justáže pre maximálny výkon
 • Rýchla, automatická mnohobodové kalibrácia pre istotu v identifikácii vzoriek: DynaCal automatická kalibrácia osi X
 • Viac ako päť rôznych excitačných laserov pre optimálne získanie spektra vzoriek rôzneho charakteru
 • Regulátor výkonu lasera pre stály dodávaný výkon lasera na vzorke
 • Konfokálny dizajn, vynikajúce vizuálne kvalita. Reflexné a transmisný osvit vzorky, fluorescenčné iluminácia.
 • Laserová bezpečnosť triedy 1 - nie sú potrebné žiadne úpravy pracoviska
 • Možnosť automatickej polarizácie
 • Automatická kalibrácia pre maximalizáciu účinnosti
 • Presné merania pomocou automatickej kalibrácie - nie sú potrebné žiadne nástroje
 • Automatická kompenzácia pozadia
 • Prispôsobiteľná konfigurácia ktorýmkoľvek používateľom v priebehu niekoľkých sekúnd - vymeňte vopred zarovnaný laser, filter a mriežky bez akýchkoľvek nástrojov
 • Analýza údajov a interpretácia spektier pomocou softvéru Thermo Scientific™ OMNIC™ xi
 • Kompletné balík DQ/IQ/OQ/PQ validačných protokolov + CFR 21 part 11 compliance
DXR™3xi Raman Imaging mikroskop je ideálny pre: