Ramanova spektroskopia

iXR Raman spektrometer
Modulárny Ramanov spektrometer, konštrukčne ideálny pre spojenie s inými analytickými technikami.

Detail

DXR3 SmartRaman spektrometer
Ramanov spektrometer ideálny pre rutinné aplikácie, kedy čas sú peniaze.

Detail

DXR3 Raman mikroskop
Nová generácia Ramanovho mikroskopu nielen pre prax.

Detail

DXR3xi Raman Imaging mikroskop
Nová generácia DXRxi série Ramanov pre vedecké aplikácie.

Detail