iXR Raman spektrometer

O produkte

Dosiahnite multimodálnu analýzu s prvým a jediným kompaktným Ramanovým spektrometrom vyvinutým špeciálne pre integráciu s inými analytickými nástrojmi. Thermo Scientific™ iXR™ Raman spektrometer ponúka výkon porovnateľný s Ramanovými spektrometrmi určeným pre laboratórny výskum a je vhodný pre náročné výskumné, vývojové a výrobné potreby. Či už potrebujete doplniť svoje znalosti materiálov o chemickú identifikáciu, korelovať chémiu a výkonnosť materiálov alebo monitorovať proces v reálnom čase, iXR spektrometer vám pomôže rýchlejšie dosiahnuť Vaše ciele.

Prvý Ramanov spektrometer vyrobený špeciálne pre integrovanie s inými analytickým technikami. Otvorená architektúra umožňuje vlastné pripojenie k takmer akémukoľvek zariadeniu v akejkoľvek polohe. Spojenie s iXR eliminuje potrebu viacerých meraní rôznymi technikami, čím potvrdenie alebo vyvrátenie Vašich predpokladov dosiahnete skôr.

Jedno meranie poskytuje odpovede z viacerých techník uskutočnených naraz a za rovnakých podmienok. Dozviete sa o fyzikálnych, chemických a štrukturálnych vlastnostiach Vašich vzoriek a o tom, ako sa navzájom ovplyvňujú, z jedného merania.

Systém laserov plne kompatibilný s produktmi ramanovej spektroskopie a mikroskopie DXR2/DXR3 Raman, vrátane plnej programovej kompatibility produktov používajúcich Thermo Scientific™ OMNIC™.

Vybrané technické parametre nájdete v priložených technických špecifikáciách.

Ramanova spektroskopia odhaľuje nielen chemické zloženie, ale pomôže tiež odhaliť morfológiu matrice vzorky a umožňuje merať fázový prechod na molekulárnej úrovni. Súčasným meraním Ramanovho spektra a mechanických, tepelných alebo iných fyzikálnych vlastností je možné nadviazať silné vzťahy príčin a následkov.

iXR Raman spektrometer je ideálny pre: