UV-VIS: séria Evolution

O produkte

Evolution™ 201 UV-Vis spektrofotometer
Evolution™ 201 UV-Vis spektrofotometer je reprezentantom novej generácie UV-Vis spektrometrov od Thermo Scientific. Nahrádza modely Helios Zeta, Helios Omega a Evolution 160, ale prináša novú pridanú hodnotu svojimi vlastnosťami a pomerom cena/výkon. UV-Vis spektrometer Evolution 201 od Thermo Scientific je flexibilný, presný a výkonný spektrometer s konštantnou šírkou štrbiny 1 nm. Tým je obzvlášť vhodný - okrem všetkých bežných rutinných meraní - všade tam, kde je vyžadovaný súlad s medzinárodnými farmaceutickými regulátormi. Jeho ovládanie zabezpečuje integrovaný-lokálny alebo na PC inštalovaný softvér novej generácie - INSIGHT. USB rozhrania umožňujú pripojenie PC, tlačiarne, pamäťového média, a pri modeloch s lokálnym ovládaním a displejom aj klávesnice a myši.

V oboch programových prostrediach je možná plná kontrola vstavaného meniča kyviet, ktorý môže byť ľahko nahradený iným typom z bohatého voliteľného príslušenstva, vrátane Peltierovsky kontrolovaného držiaka kyviet, prípadne držiaka pre pevné vzorky, sipper systému a vláknovej optiky. Optický systém je navrhnutý ako robustný dvojlúčový systém s xenónovým svetelným zdrojom. Životnosť lampy je garantovaná na tri roky.

Spektrometer umožňuje plné skenovanie spektier v celom rozsahu dostupných vlnových dĺžok až do rýchlosti 6.000 nm/min. Pre časté, rutinné aplikácie možno vytvoriť dedikované, automatické pracovné prostredie pomocou programového nástroja CUE (Customized User Environment). Možno merať aj pri otvorenom kyvetovom priestore.

Evolution™ 220 UV-Vis spektrofotometer
Evolution™ 220 UV-Vis spektrofotometer je reprezentantom novej generácie UV-VIS spektrometrov od Thermo Scientific. Nahrádza modely Helios Zeta, Evolution 160 a UV10, ale prináša novú pridanú hodnotu svojimi vlastnosťami a pomerom cena/výkon. UV-VIS spektrometer Evolution 220 od Thermo Scientific je flexibilný, presný a výkonný spektrometer s premenlivou šírkou štrbiny 1 a 2 nm. Okrem toho je vybavený funkciou aplikačne fokusovanej lúčovej optiky (AFBG) pri meraní pevných materiálov, s káblovou optikou a s mikrokyvetami. To zaisťuje väčšiu intenzitu svetla v meranej vzorke. Jeho ovládanie zabezpečuje integrovaný-lokálny alebo na PC inštalovaný softvér novej generácie - INSIGHT. USB rozhrania umožňujú pripojenie PC, tlačiarne, pamäťového média, a pri modeloch s lokálnym ovládaním a displejom aj klávesnice a myši.

Evolution™ 260 Bio UV-Vis spektrofotometer
Evolution™ 260 Bio UV-Vis spektrofotometer je úplne novo koncipovaný aplikačný UV-VIS spektrometer od Thermo Scientific. Nahrádza model BioMate 6, ale prináša novú pridanú hodnotu svojimi vlastnosťami a pomerom cena/výkon. UV-VIS spektrometer Evolution 260 od Thermo Scientific je flexibilný, presný a výkonný spektrometer s premennou šírkou štrbiny 1 a 2 nm. Okrem toho je vybavený funkciou aplikačne fokusovanej lúčovej optiky (AFBG) pri meraní pevných materiálov, s káblovou optikou a s mikrokyvetami. To zaisťuje väčšiu intenzitu svetla v meranej vzorke. Jeho ovládanie zabezpečuje integrovaný-lokálny alebo na PC inštalovaný softvér novej generácie - INSIGHT s modulom INSIGHT BIO. USB rozhrania umožňujú pripojenie PC, tlačiarne, pamäťového média, a pri modeloch s lokálnym ovládaním a displejom aj klávesnice a myši.

Evolution 300™ UV-Vis spektrofotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ 300 UV-Vis spektrometer - vysoko výkonný pravý dvojlúčový UV-Vis spektrometer reprezentuje vyššiu triedu spektrometrov vhodných najmä pre základný a aplikovaný výskum, prípadne pre najprísnejšie analýzy v oblasti kontroly a v materiálovej oblasti. Voliteľné doplnky a príslušenstvo a takisto aj voliteľné programové vybavenie pri použití voliteľného PC ho predurčujú pre najnáročnejšie aplikácie a nasadenia v kontrolovanom a regulovanom laboratórnom prostredí.

Optický systém s premennou šírkou štrbiny od 0,5 do 4,0 nm a použitie xenónovej lampy (na ktorú je poskytovaná trojročná záruka) umožňujú dosiahnutie vysokej rýchlosti akvizície dát. S rýchlosťou 50 dátových bodov za sekundu je najrýchlejším klasickým spektrometrom na trhu. Systém Smart Accessories umožňuje výmenu 30 voliteľných druhov príslušenstva bez reštartu spektrometra, čo významne zvyšuje produktivitu a priechodnosť aplikácií.

Riadenie spektrometra je možné lokálne alebo z PC pri využití všetkého programového vybavenia pre najširšie spektrum aplikácií (materiálová oblasť, farebnosť, Pt-Co/Apha color, Gardner and Iodine color, wine color analysis) mimo základných modulov VISIONpro™ and VISIONlife™.

Evolution™ 350 UV-Vis spektrofotometer
Dvojlúčový optický dizajn UV-Vis spektrofotometra Thermo Scientific™ Evolution™ 350 je navrhnutý pre laboratóriá, ktoré vyžadujú vyšší výkon. Poskytuje presnosť a vynikajúcu spoľahlivosť pre pokročilé aplikácie. Od ukážky po záverečnú správu Vás intuitívny softvér rýchlo prevedie jednotlivými krokmi vašej analýzy. Komplexné nástroje na zber a spracovanie údajov poskytujú výsledky, ktoré potrebujete pre kvantitatívne analýzy, skenovanie a kinetiku. Rozsiahle možnosti príslušenstva ponúkajú flexibilitu pri analýze takmer akéhokoľvek typu vzorky.

Aplikácie:
 • akademické
 • chemická analýza
 • potravinárska a analýzy nápojov
 • environmentálne analýzy
 • priemyselná QA/QC
 • analýzy materiálov
 • farmaceutické aplikácie
Pripravený na výzvu
Spoľahnite sa na dvojlúčový (double beam) optický systém Evolution 350 Spectrophotometer poskytujúci vynikajúcu spoľahlivosť, vysoký výkon a dlhodobú stabilitu pri najnáročnejších aplikáciách.
Optimalizovaný výkon pre pokročilé požiadavky na testovanie a možnosti špičkového rozlíšenia s voliteľnou šírkou štrbiny 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 a 4.0 nm.
Zabezpečte presnosť svojich údajov pomocou voliteľného karuselu na overenie kalibrácie (CVC) na automatizované overenie výkonu.
Využite xenónové zábleskové lampy, ktoré poskytujú okamžité merania a vynikajúci výkon v celom rozsahu vlnových dĺžok 190 - 1100 nm.

Merajte a reportujte rýchlejšie
Jednoducho prejdite od merania k záverečnej správe - pomocou intuitívneho softvéru INSIGHT, ktorý vás prevedie intuitívne každým krokom merania
Dosiahnite potrebné výsledky pre kvantitatívne analýzy, skenovanie a kinetiku s komplexnými softvérovými nástrojmi na zber, spracovanie a ukladanie dát.
Ľahko si prispôsobte aj zložité metódy pomocou aplikačných modulov zameraných na workflow.
Vylepšite bezpečnosť údajov pomocou voliteľných nástrojov bezpečnostného softvéru INSIGHT, ktoré vám pomôžu dosiahnuť súlad s 21 CFR časť 11 vo farmaceutickom laboratóriu.

Zvýšte produktivitu pomocou flexibilného odberu vzoriek
Zrýchlite svoju analýzu s inteligentným príslušenstvom Thermo Scientific™ so špičkovým dizajnom pre pohodlie a komfort.
Eliminujte manuálne nastavenie pomocou automatického rozpoznávania a softvérovej integrácie sipperov (riedičov vzorky), automatických karuselov a príslušenstva s automatickým dávkovaním.

Prostredie pre QA/QC:
Aby sme mohli používať spektrofotometer Evolution 350 UV-Vis v regulovanom prostredí alebo prostredí na kontrolu kvality, ponúkame široký výber produktov a služieb na zabezpečenie súladu, aby sme skrátili čas implementácie a zaistili výkon systému.

Informácie o objednávaní príslušenstva:
Všetko príslušenstvo sa predáva samostatne. Medzi ďalšie príslušenstvo patria meniče kyviet, kyvetové a testovacie držiaky, kalibračné karusely, sippery, optické sondy, odber vzoriek malého objemu a príslušenstvo pre odrazivosť a rýchle miešanie.

Evolution Array spektrometer
Evolution Array - UV-VIS spektrometer s polovodičovým Diode Array detektorom. To určuje hlavné črty spektrometra, rýchlu akvizíciu spektrálnych dát v celom detekčnom rozsahu, imunitu voči ostatnému svetlu v laboratóriu, použitie kompletnej série voliteľného príslušenstva a jednoduchosť ich kombinácie s meracou jednotkou. To Evolution Array smeruje do laboratórií na kontrolu kvality a výroby, materiálové merania, klinické a výukové laboratóriá s vysokým priechodom vzoriek, pre vytváranie účelových, kombinovaných meracích súprav.

Akvizícia 'celého spektra'. Technika fotodiódového poľa umožňuje zber 'úplných' UV-VIS spektier takmer súčasne v celom rozsahu vlnových dĺžok, čo významne zvyšuje priechod vzoriek, a má to aj ďalšie fyzikálno-chemické súvislosti a možnosti, ako napr.:
 • sofistikovanejšie nasadenie v procesoch kontroly kvality a kontroly výroby
 • vývoj farmaceutických metód a ich progres
 • kinetické merania s použitím metódy sledovania „úplných“ spektier v milisekundovom rozlíšení a následným spracovaním rozvinutými štatistickými numerickými metódami
 • meranie farebnosti a povlakov
 • špeciálne aplikácie v oblasti 'life science'
 • nasadenie vo viacužívateľskom prostredí v analytických a výukových laboratóriách.
Kompletný rozsah voliteľného príslušenstva umožňuje v kombinácii so spektrometrom Evolution Array vytvárať aplikácie šité na mieru pre každé analytické a výskumno-výučbové laboratórium. Automatizované referenčné príslušenstvo eliminuje drift v priebehu dlhšie trvajúcich experimentov, „program“ dielov príslušenstva pre teplotnú kontrolu a príslušenstvo so štandardmi pre transmitančné a reflektančné merania sú k dispozícii.

Zber dát a plná PC kontrola spektrometra je zabezpečená prostredníctvom USB konektora a ovládacieho programu VISIONCollect s 3D grafikou s voliteľným modulom VISIONCollect Security.