UV-VIS SPEKTROSKOPIA

UV-VIS: séria Evolution
Dvojlúčové UV-Vis spektrofotometre s konštantnou aj premennou šírkou štrbiny a širokou ponukou príslušenstva pre každú aplikáciu, náročné rutinné analýzy aj vedecký výskum.

Detail

UV-VIS: séria GENESYS
Spektrofotometre, ktoré prinášajú presné a spoľahlivé výsledky. Jednoduché ovládanie, rozsiahle príslušenstvo, robustný a zároveň kompaktný dizajn, voliteľne s alebo bez zabudovanej tlačiarne, šesťpolohový menič kyviet už v štandardnej konfigurácii.

Detail

UV-VIS: séria Spectronic
Spectronic 200 Vis spektrometer je navrhnutý hlavne pre potreby výukové a pre základné úlohy rutinných kontrolných a analytických laboratórií. Ide o cenovo dostupný prístroj, ktorý vo svojej triede ponúka neobvyklý rozsah funkcií a schopností. Umožňuje rýchle skenovanie optických veličín v rozsahu dostupných vlnových dĺžok (340 - 1000 nm), multištandardové kvantitatívne analýzy.

Detail

Joliotov spektrometer JTS-150 pre štúdium fotosyntézy
JTS-150 je „LED pump-probe“ spektrometer navrhnutý a konštruovaný pre štúdium procesov spojených s prenosom elektrónu (electron transfer studies) vo fotosyntetizujúcich organizmoch, sledovaním zmien fluorescencie alebo absorbancie. JTS-150 je určený pre štúdium rýchlej kinetiky fotokatalytických reakcií v mikrosekundovej časovej škále. Zásadným inovatívnym rysom JTS-150 je možnosť súbežne využívať merania na viacerých vlnových dĺžkach (až 9), a teda súčasne realizovať multireakčné štúdie.

Detail