UV-VIS: séria Spectronic

O produkte

Spectronic 200
Spectronic 200 Vis spektrometer je navrhnutý hlavne pre potreby výučbové a pre základné úlohy rutinných kontrolných a analytických laboratórií. Ide o cenovo dostupný prístroj, ktorý vo svojej triede ponúka neobvyklý rozsah funkcií a schopností. Umožňuje rýchle skenovanie optických veličín v rozsahu dostupných vlnových dĺžok (340 - 1000 nm), multištandardové kvantitatívne analýzy. Vďaka CCD detektoru (2048 elementov) umožňuje rýchly zber kompletného spektra, vysoké spektrálne rozlíšenie a šírku ekvivalentnej spektrálnej štrbiny pod 4 nm.


Je vhodný aj pre oblasti kontroly potravín a nápojov, v čističkách odpadových vôd, v laboratóriách pre kontrolu životného prostredia, aj v agrochemických laboratóriách. Jeho charakteristické črty sú: dobrý analytický výkon, prakticky bezúdržbové prevedenie, malé rozmery. So schopnosťou plného skenovania vlnových dĺžok bez potreby pripojenia k PC predstavuje Spectronic 200 špičkový spektrofotometer vo svojej triede. Doplňme, že spektrofotometer je vybavený rozmerným farebným grafickým displejom, intuitívnym navigačným systémom v ovládacom menu a potešia dva USB porty: jeden umožňuje pripojenie k PC (s programom piQque) a druhý pre priame pripojenie tlačiarne alebo USB-kľúča. Laboratóriá využívajúce metódy a protokoly alebo štandardné operačné postupy založené na spektrometroch SPECTRONIC 20 a GENESYS 20 môžu využiť schopnosti emulácie týchto prístrojov a tak je možné metódy ľahko preniesť.