UV-VIS: séria Genesys

O produkte

Spektrometre GENESYS™ sa predovšetkým vyznačujú jednoduchým ovládaním a rozsiahlym príslušenstvom, napr.:
 • termostatované držiaky kyviet (kvapalinou i Peltierovým článkom),
 • držiakom na cylindrickú kyvetu s dlhou optickou dráhou (100 mm),
 • držiakom na klasickú kyvetu s dlhou optickou dráhou (100 mm),
 • držiakom na pevné vzorky,
 • fiber Optic probe,
 • kyvetami na meranie malých objemov – Nanocell
 • sipper
 • softér pre PC kontrolu a pokročilé merania, a ďalšie.

GENESYS™ 30 Vis spektrofotometer

Prístroje GENESYS výrobcu Thermo Scientific sa už vyše dvadsať rokov drží na špičke medzi univerzálnymi spektrometrickými prístrojmi. Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis spektrofotometer je ďalším z mnohých nasledovníkov určených pre meranie vo viditeľnej časti spektra (320 - 1100 nm).
Zdrojom svetla je volfrám-halogénová lampa s garantovanou životnosťou vyššou ako 1000 hodín, lampa je ľahko užívateľsky vymeniteľná a prednastavená. Fotometrický rozsah detektora ± 3A umožňuje minimalizovať náročnosť prípravy vzorky.
Ľahko vymeniteľné priestorové držiaky rôznych kyviet možno ľahko vybrať a umyť. Na ovládanie prístroja slúži integrovaná klávesnica a 5“ výborne čitateľný (z viacerých uhlov pohľadu) farebný displej. Výsledky merania možno uložiť na USB, alebo vytlačiť na termotlačiarni, ktorú možno ľahko jedným pohybom nasadiť aj odobrať z prístroja. Vďaka odolnosti optického systému je možné merať aj s otvoreným vekom kyvetového priestoru.
Sofistikovaná a odolná konštrukcia, jednoduché ovládanie a ovládací softvér v českom jazyku predurčuje spektrofotometer GENESYS 30 na použitie vo výučbových, univerzitných aj prevádzkových laboratóriách.
Záručná doba 24 mesiacov a pri registrácii u výrobcu až 36 mesiacov.
Genesys%2030c.png
Ďalšie parametre:
 • Šírka štrbiny: 5nm
 • Presnosť vln. dĺžok: ±2nm
 • Opakovateľnosť vln. dĺžok: ±1nm
 • Fotometrický rozsah: -3A až +3A
 • Fotometrická presnosť: ±0.002A (0 - 0.3A); 0.5% of ABS reading (0.301A - 2.5A)
 • Fotometrická opakovateľnosť: ±0.002 A
 • Šum pri 0A: ≤0.001A
 • Šum pri 1A: ≤0.001A
 • Šum pri 2A: ≤0.002A
 • Drift: <0.002A/Hr
 • Stray light (340nm): <0.1%T

GENESYS™ 50 UV-Vis a GENESYS™ 40 Vis spektrofotometre
Vykonávajte každodenné merania na kontrolu kvality alebo výučbu v chemickej učebni pomocou robustných spektrofotometrov Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis a GENESYS™ 40 Vis . Tieto prístroje, ktoré sú ponúkané v konfigurácii s priestorom pre jednu kyvetu, sú navrhnuté so sklonenou plochou na odtekanie odpadu a umývateľným priestorom na odber vzoriek na ľahké čistenie. Spektrofotometre sú vybavené 7-palcovým dotykovým displejom, s riadiacim softvérom (bez potreby počítača) a s voliteľným sieťovým pripojením Wi-Fi. GENESYS 50 UV-Vis alebo GENESYS 40 Vis sú ideálnou voľbou pre rutinné analýzy vzoriek bežných laboratórií.
GENESYS 50 je dvojlúčový UV-Vis spektrofotometer v konfigurácii s jednou kyvetou, ktorý spĺňa všetky špecifikácie pre aplikácie na kontrolu kvality a pre presné chemické merania. Spektrofotometer GENESYS 40 dvojlúčový Vis spektrofotometer je verziou merajúcou vo viditeľnej spektrálnej oblasti v tejto prístrojovej triede. Obidva majú rozlíšenie v rozmedzí od 0,2 nm do 5 nm.
GENESYS_50_40.jpg
Vlastnosti:
 • 7-palcové dotykové užívateľské rozhranie s dotykovým displejom
 • Kontrola rýchlosti a spoľahlivosti
 • Sieťové pripojenie (k dispozícii je adaptér Wi-Fi)
 • Veľký priestor na vzorky s prístupom spredu
Navrhnutý pre:
 • Chemické laboratóriá
 • Rutinné merania
 • Výučba na školách a akadémiách

GENESYS™ 150 UV-Vis a GENESYS™ 140 Vis spektrofotometre
Pre kvantitatívne merania v rutinných priemyselných laboratóriách QA/QC alebo univerzitných chemických laboratóriách sú ideálnym riešením automatizované a sieťovo prepojiteľné spektrofotometre Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Vis a GENESYS™ 140 Vis . Tieto spektrofotometre sú vhodné pre laboratória, kde sa požaduje vysoký výkon a spoľahlivosť. Sú vybavené farebným dotykovým displejom s vysokým rozlíšením, voliteľnou sieťou Wi-Fi a robustným dizajnom. Pokiaľ ide o spoľahlivosť, presnosť a reprodukovateľnosť, spektrofotometre GENESYS spĺňajú dnešné očakávania pokročilej technológie v kompaktnom robustnom balení.
Spektrofotometer GENESYS 150 UV-Vis zaisťuje automatizáciu vysokovýkonných meraní a odolnosť voči svetlu v miestnosti, čím umožňuje vyššiu rýchlosť a pohodlie pri práci s otvoreným vekom. Celý rad doplnkov, vrátane automatizovaných meničov kyviet a držiakov, sipperov (na automatické riedenie vzoriek) a sond z optických vlákien, je navrhnutý tak, aby zjednodušil odber vzoriek a vyhovoval meraniam vysokých nárokov.
Spektrofotometer GENESYS 140 Vis je obdobnou verziou pre viditeľnú spektrálnu oblasť v danej prístrojovej triede. Oba prístroje majú spektrálne rozlíšenie v rozmedzí od 0,2 nm do 5 m.
GENESYS_150_140.jpg
Vlastnosti:
 • 7-palcové dotykové užívateľské rozhranie s dotykovým displejom
 • Prednastavené metódy, podávanie správ a zber údajov
 • Sieťové pripojenie (k dispozícii je adaptér Wi-Fi)
 • Tienenie svetla v miestnosti pri prevádzke „s otvoreným vekom“
 • Odnímateľná, umývateľná vložka na vzorky s magnetickým umiestnením a pridržaním
 • Držiak na kyvety do dĺžky dráhy 100 mm
 • (Voliteľné) 8-polohový karusel 
 • (Voliteľné) 4-polohový karusel so širokou dráhou kyvety do 100 mm
 • (Voliteľné) držiak na jednu kyvetu s termostatom (20 °C až 60 °C)
Navrhnutý pre:
 • Pokročilé učebné laboratóriá
 • Oddelenia výskumu a vývoja
 • Aplikácie vyžadujúce vysokú priepustnosť vzoriek alebo reguláciu teploty vzoriek

GENESYS™ 180 UV-Vis spektrofotometer
Do tejto skupiny spektrofotometrov patrí aj dvojlúčový spektrofotometer Thermo Scientific™ GENESYS™ 180 UV-Vis , ktorý je spoľahlivý, vyznačuje sa vysokým výkonom, je vybavený farebným displejom s vysokým rozlíšením, voliteľnou sieťou Wi-Fi a robustným dizajnom pre laboratóriá s extrémne veľkým počtom vzoriek.
Spektrofotometer GENESYS 180 UV-Vis je vybavený pozíciou pre referenčnú kyvetu (blank) čím sa urýchľuje meranie používa sa tiež pri aplikáciach, ako je kinetika. Štandardom je 8-pozičný karusel, ktorý nájde uplatnenie u časovo náročných aplikácií. Spektrofotometer je dokonale tienený voči svetlu v miestnosti, čo umožňuje prevádzku s otvoreným vekom pre zvýšenie rýchlosti a pohodlia pri meraní. Celý rad doplnkov, vrátane automatizovaných karuselov a držiakov kyviet, sipperov (na riedenie vzoriek) a sond z optických vlákien na meranie mimo priestoru pre vzorky, je navrhnutý tak, aby zjednodušil odber vzoriek.
GENESYS_180.jpg
Vlastnosti:
 • Dvojlúčový/Double Beam - s referenčnou pozíciou pre kyvetu blanku
 • 7-palcové dotykové užívateľské rozhranie s dotykovým displejom
 • Prednastavené metódy, podávanie správ a zber údajov
 • Sieťové pripojenie (k dispozícii je adaptér Wi-Fi)
 • Tienenie svetla v miestnosti pri prevádzke „s otvoreným vekom“
 • Odnímateľná, umývateľná vložka na vzorky s magnetickým umiestnením a pridržaním
 • Držiak na kyvety do dĺžky dráhy 100 mm
 • (Voliteľné) 8-polohový karusel 
 • (Voliteľné) 4-polohový karusel so širokou dráhou kyvety do 100 mm
 • (Voliteľné) držiak na jednu kyvetu s termostatom (20 °C až 60 °C)
Navrhnutý pre laboratóriá, ktoré vyžadujú dvojlúčový/Double Beam systém s referenčnou pozíciou pre kyvetu blanku.