Nové modely hmotnostných detektorov ISQ 7000 a TSQ 9000 pre plynovú chromatografiu!

Prístroje spoločnosti Thermo Scientific sú známe nielen svojou robustnosťou, presnosťou a citlivosťou analýz, ale tiež unikátnou modularitou. Nové detektory pre GC pracujúce na princípe hmotnostnej spektrometrie opäť posúvajú všetky vlastnosti týchto zariadení ešte ďalej!

Pri prvom priblížení zaujmú nové detektory pre plynové chromatografy spoločnosti Thermo Scientific ISQ 7000 a TSQ 9000 predovšetkým svojou modularitou. Nech si zaobstaráte GC‑MS model v akejkoľvek konfigurácii, môžete ho postupne rozširovať až na najvyššiu zostavu. To znamená nielen šetrenie finančných prostriedkov pri počiatočnej investícii, ale tiež možnosť vybaviť si zostavu tak, aby presne zodpovedala Vašim aktuálnym požiadavkám - a to kedykoľvek v budúcnosti! Voľba stupňa výkonnosti sa týka aj vysokokapacitných vákuových púmp, aj VPI systému (Vacuum Probe Interlock - rozhranie pre výmenu iónového zdroja bez nutnosti porušenia vákua) a rôznych iónových zdrojov (EI, CI a novinky AEI - Advanced Electron Ionization source).

Obr. 1: Nový GC-MS systém ISQ 7000 s TRACE 1310

Obr. 1 – Nový GC-MS systém ISQ 7000 s TRACE 1310

Nové hmotnostné spektrometre ISQ 7000 a TSQ 9000

ISQ 7000 – hmotnostný spektrometer pracujúci na princípe jednoduchého kvadrupólu, hmotnostný rozsah 1,2-1100 amu s jednotkovým rozlíšením a stabilitou lepšou ako 0,1u/48 hod/ΔT≤2K, emisný prúd až do 350 μA, energia elektrónov až do 150 eV (závisí od typu iónového zdroja), možnosť FS, SIM, FS/SIM a t-SIM módov, skenovacia rýchlosť až 20,000 u/s, možnosť až troch iónových zdrojov (EI, CI a AEI), možnosť výmeny iónového zdroja a výmeny kolóny bez porušenia vákua systému.

TSQ 9000 - hmotnostný spektrometer pracujúci na princípe trojitého kvadrupólu, hmotnostný rozsah 1,2-1100 u s jednotkovým rozlíšením a stabilitou lepšou ako 0,1u/48 hod/ΔT≤2K, rozsah kolíznej energie 0-60 eV, emisný prúd až do 350 μA, energia elektrónov až do 150 eV (závisí od typu iónového zdroja), skenovacia rýchlosť až 20,000 u/s, možnosť až troch iónových zdrojov (EI, CI a AEI), možnosť vybratia iónového zdroja a výmeny kolóny bez porušenia vákua systému.

Obr. 2: Advanced Electron Ionization (AEI) Source

Obr. 2 – Advanced Electron Ionization (AEI) Source

Zdroj AEI poskytuje vysoko účinnú ionizáciu molekúl, čím posúva detekčné limity prístrojov do rozsahu attogramov.

Technológia „NeverVent“ bola s novými MS detektormi posunutá na vyššiu úroveň. Vacuum Probe Interlock spoločne s iónovým zdrojom Ectracta Brite a V-Lock plug umožňuje izolovať systém vákua v hmotnostnom spektrometri tak, že je možné bez porušenia vákua nielen vybrať/vymeniť iónový zdroj EI a CI, ale tiež dokonca bez porušenia vákua meniť kolónu. Výmena iónového zdroja sa tak skráti na 5 minút, výmena kolóny je potom otázkou 35 minút!

Obr. 3: NeverVent Technology

Obr. 3 – NeverVent Technology

NeverVent Technology umožňuje vybratie/výmenu iónového zdroja a tiež kolóny bez nutnosti porušenia vákua systému. Tým dochádza oproti bežným prístrojom k podstatnému skráteniu času potrebného na údržbu či výmenu iónového zdroja (napr. CI miesto EI) o 98%, v prípade výmeny kolóny potom o 87%!

Vlna inovácií sa v neposlednom rade dotkla tiež programového vybavenia - s novým SmartTune je správne naladenie hmotnostného detektora hračkou. Hmotnostná kalibrácia pomocou perfluorotributylamínu je dôležitým krokom zabezpečujúcim správnu škálu m/z a nastavenie rozlíšenia Vám dáva istotu excelentného rozlíšenia hmotností.

Moderná softvérová platforma Chromeleon TM pre všetky modely GC-MS a GC-MS/MS sa stala vyhľadávanou nielen pre menšie laboratóriá, ale vďaka multi-instrumentálnemu riadeniu, detailnému procesovaniu dát a individuálnej a jednoduchej úprave reportov s excelovským formátovaním tiež pre veľké nadnárodné korporácie.

Obr. 4: Maskot špičkového SW Chromeleon - Charlie

Obr. 4 – Maskot špičkového SW Chromeleon - Charlie

Radi sa s Vami podelíme o všetky novinky nielen v oblasti separačných techník. Sledujte ďalšie aktuality na našich stránkach či kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Materiály na stiahnutie: