NOVINKA – CHNS/O analyzátor FlashSmart

Thermo Fisher Scientific prichádza na trh s novinkou v oblasti prvkovej organickej analýzy CHNS/O s označením FlashSmart .
Modulárny duálny systém umožňuje stanovenie prvkov CHNSO v rôznych kombináciách na oboch kanáloch (vrátane možnosti stanovenia N (protein) ako alternatívy stanovenia podľa Kjeldahla) spaľovacou Dumasovou metódou. Systém umožňuje stanovenie jednotlivých prvkov v koncentračnom rozpätí od 0,01 % až do 100 % vo vzorkách plynných, kvapalných a pevných (v rozsahu hmotností vzorky 0,1 mg - 1 g) za použitia softvérovo voliteľného nosného plynu argónu, hélia alebo dusíka.

Flashsmart_1_3618_Ba.jpg
Obr. 1 CHNS/O analyzátor FlashSmart

FlashSmart nadväzuje na dlhoročnú tradíciu analyzátorov radu FLASH, ktorých je v rôznych laboratóriách inštalovaných viac než tritisíc (od laboratórií životného prostredia, potravinárskych cez chemické a farmaceutické až po centrá materiálového vývoja a výskumu), a je pripravený spolu s automatickými dávkovačmi plniť aj požiadavky na náročnú prevádzku 24/7, ako aj flexibilitu vyžadujúce výskumné a vývojové projekty.