NOVINKA - FRACTION COLLECTOR FT/F

Výrobca špičkových vedeckých a rutinných prístrojov Thermo Fisher Scientific prichádza s novým, účinným zberačom frakcií pre využitie u  HPLC/UHPLC UltiMate 3000 a Vanquish ! Fraction Collector FT/F je určený nielen pre zber väčších objemov, ale umožňuje tiež zber do širokého množstva vialiek a mikrotitračných doštičiek. Svoje využitie tak určite nájde pri purifikácii širokého spektra vzoriek, nielen proteínov, ale aj enzýmov a aktívnych farmaceutických látok.
Zberač je integrovaný s obľúbeným softvérom Chromeleon a je tak kompatibilný v širokom zábere laboratórneho využitia. Pri analýze umožňuje výber rôznych frakcií na základe retenčných časov aj charakteristík chromatografických píkov. Pre látky, ktoré sú citlivé na teplo je veľkou výhodou možnosť chladenia zberača a oceniteľné je aj jeho biokompatibilné prevedenie a jednoduché softvérové ovládanie.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte nás.

Špecifikácia produktu na stiahnutie TU.