NOVINKA – IC kolóna Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Predstavujeme novú anión-výmennú kolónu pre iónovú chromatografiu, Thermo Scientific Dionex IonPac AS32-Fast-4μm , pre analýzu slabo polárnych hydrofóbnych aniónov, polysulfónovaných aromátov, polythionátov, aromatických farbív, pigmentov, persulfátov a chloristanov v komplexných matriciach. Vďaka unikátnej selektivite dochádza k elúcii chloristanov pred síranmi, čo umožňuje stopovú analýzu chloristanov v matriciach s vysokým obsahom chloridov, uhličitanov a síranov.

Kolóna Dionex IonPac AS32-Fast-4μm je dostupná vo formáte „standard bore“ (priemer 4 mm) a „microbore“ (priemer 2 mm), obe v dĺžke 150 mm. Kolóna je kompatibilná s eluentami s podielom 0-100% organickej zložky a je možné ju použiť s HPIC systémami Integrion , ICS 5000+ alebo ICS 6000 .

Obr. 1: Analýza aromatických sulfonátov, pigmentov a farbív na kolóne Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Obr. 1 – Analýza aromatických sulfonátov, pigmentov a farbív na kolóne Dionex IonPac AS32-Fast-4μm

Obr. 2: Analýza polythionátov na kolóne Dionex IonPac AS32-Fast-4μm (4x150mm)

Obr. 2 – Analýza polythionátov na kolóne Dionex IonPac AS32-Fast-4μm (4 x 150 mm)

Obr. 3: Izokratická separácia chloristanov v matrici s vysokým obsahom síranov na kolóne Dionex IonPac AS32-Fast-4μm (4x150mm)

Obr. 3 – Izokratická separácia chloristanov v matrici s vysokým obsahom síranov na kolóne Dionex IonPac AS32-Fast-4μm (4 x 150 mm)

Pre viac informácií kontaktujte nás ( lociova@pragolab.sk ), alebo stiahnite produktový manuál - TU .