Nový hmotnostný detektor pre kvapalinovú a iónovú chromatografiu

Thermo Scientific prichádza s novinkou lacného a robustného hmotnostného spektrometra ISQ EC pre kvapalinovú a iónovú chromatografiu, ktorý vynikajúco doplní produkty detekčných systémov radu Ultimate, Vanquish a všetkých iónových chromatografov (Aquion, Integrion, ICS-5000+, apod.).

Obr. 1: UHPLC systém Vanquish s DAD a MS detektorom ISQ EC

Obr. 1: UHPLC systém Vanquish s DAD a MS detektorom ISQ EC

Hmotnostná spektrometria v súčasnej dobe zaujíma v analytickej chémii kľúčové postavenie ako v štruktúrne analytických, tak aj v kvantitatívnych či skríningových postupoch. Vývoj v oblasti high-end orbitálnych iónových pascí ( Orbitrapov ), ktorých rozlíšenie (FWHM) dosiahlo prevratné hodnoty 1 milión , nasmerovalo túto techniku k prístupom založených na poznatku elementárneho zloženia analytu skrz jeho presnú hmotu. Na druhej strane tak vznikol voľný priestor na mieste jednoduchých spektrometrov a s tým spojený „hlad“ po hmotnostnom detektore, ktorý zacelí či doplní informačné okno tvorené UV-VIS, fluorescenčným, elektrochemickým či charged-aerosol (CAD, Corona) záznamom. Rovnako ako v spektrometrii NMR takto uzrel svetlo sveta low-field NMR spektrometer picoSpin s frekvenciou 45 a 82 MHz, v hmotnostnej spektrometrii bol vyvinutý jednoduchý kvadrupól ISQ EC , ktorý nízkou cenou a vysokou robustnosťou poslúži všetkým chromatografistom.

Obr. 2: IC systém Integrion s vodivostným a MS detektorom ISQ EC

Obr. 2: IC systém Integrion s vodivostným a MS detektorom ISQ EC

Obr. 3: Kde už nie je možné v iónovej chromatografii detegovať chloristan konduktometricky, prichádza na scénu jednoduchý hmotnostný spektrometer

Obr. 3: Kde už nie je možné v iónovej chromatografii detegovať chloristan konduktometricky, prichádza na scénu jednoduchý hmotnostný spektrometer

Typickým hladným pracoviskom sa stalo laboratórium organických chemikov, ktorých servisné štruktúrne-chemické centrum našlapané Orbitrapmi našlo extrémne zaľúbenie v metabolomických, lipidomických či proteomických aplikáciách, farmaceutický vývoj a výskum, kde sú pre zmenu analytici vyťažení identifikáciou minoritných nečistôt a na bežný skríning (je/nie je v zmesi produkt, či dobehla už reakcia?) už nie je priestor, a v neposlednom rade taktiež environmentálne laboratóriá, ktoré bojujú s požiadavkami na stále sa znižujúce limity (viď obr. 3 – detekcia chloristanu vo vodách).

Obr. 4: K chromatografickému vybaveniu patrí chromatografický softvér Chromeleon

Obr. 4: K chromatografickému vybaveniu patrí chromatografický softvér Chromeleon

Chromatografický softvér Chromeleon (vrátane tzv. Compliance Tool pre regulované pracoviská) sa stal vyhľadávaným pomocníkom a rovnako ako v klasických HPLC, IC a GC systémoch nemôže chýbať ani v tandemoch LC-MS, IC-MS a GC-MS. Keďže je ISQ detektor určený nielen kovaným analytikom (ktorí bez zaváhania aplikujú nelineárny gradient mobilných fáz podporený definovaným teplotným programom na kolóne a maximalisticky vyhodnocujú štatistické ukazovatele), ale predovšetkým používateľom, pre ktorých je ISQ hlavne nástrojom pre vlastnú prácu, pripravili vývojári možnosť prepnutia SW do zjednodušenej verzie Chromeleonu označenú ako XPS.

Stiahnite si: