Nový XPS spektrometer Nexsa – na míle pred ostatnými!

XPS spektrometer Nexsa™ - revolučný, plne automatizovaný, multitechnický XPS spektrometer, využívajúci metódu vysokého energiového rozlíšenia prvkovo a chemicky charakteristického röntgenového žiarenia, t.j. spektrometriu vysoko energetických fotónov. Koncepcia spektrometra Nexsa je úplne revolučná.

Novým, unikátnym XPS spektrometrom Nexsa™ nastavuje Thermo Scientific revolučný štandard XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) technológie. Kompaktný, plne automatizovaný, s dokonalým navigačným vzorkovým systémom, ale aj mikroanalytický, multitechnický, zachovávajúci najvyššiu kvalitu meraných dát, s unikátnymi vlastnosťami pre špičkový základný a aplikovaný výskum a štúdium povrchov. XPS spektrometer Nexsa umožňuje voliteľne integráciu so sériou komplementárnych analytických techník a nástrojov, ako ISS, UPS, REELS a úplne revolučnú integráciu aj s Ramanovým spektrometrom. To umožňuje užívateľom realizovať skutočnú korelatívnu analýzu povrchov množstvom povrchovo citlivých techník. Nexsa otvára cestu k novým poznatkom, napríklad v mikroelektronike, štúdiu ultratenkých filmov, nanotechnológiách a k ďalším unikátnym aplikáciám. Pre hĺbkové profilovanie je k dispozícii buď zdroj argónových iónov alebo duálny zdroj MAGCIS™ (zdroj iónov alebo klastrov). Nexsa má ambície prenikať aj do vysoko kvalifikovaných rutinných centrálnych a technologických laboratórií, napr. v oblasti metalurgie a funkčných, špeciálnych kovov, zliatin, keramiky, skiel a pod.

Nový XPS spektrometr NEXSA

Nový XPS spektrometr NEXSA

Nový XPS spektrometer NEXSA

S podporou populárneho ovládacieho programu Avantage™ s integrovanou XPS Knowledge Base má Nexsa nesporne na to, aby sa stala skutočným ťahúňom povrchových analýz v univerzitných, výskumných i kontrolných laboratóriách.

XPS spektrometer Nexsa™ ponúka doteraz nevídanú flexibilitu a maximalizuje možnosti materiálového výskumu. Mimo štandardného XPS s možnosťou hĺbkového profilovania, je ďalšou možnosťou vykonávanie skutočnej korelatívnej analýzy ďalšími voliteľnými technikami, ako ISS, UPS, REELS a Ramanovej spektrometrie, všetko v maximálne automatizovanom, binárne riadenom režime z prostredia programu Avantage. K dispozícii je „tilt“ modul pre uhlovo rozlíšené XPS (ARXPS). Tak, ako u všetkých XPS spektrometrov Thermo Scientific, zdrojom röntgenového žiarenia je monochromatizovaný „Al Ka X-ray“. Veľkosť spotu je voliteľná užívateľsky už od 10 mikrometrov. Detektor s 128 kanálmi umožňuje vytváranie tzv. „SnapMap 2D“ vizualizácií povrchov v reálnom čase. K dispozícii je vákuový prenosový modul pre citlivé vzorky alebo možnosť integrácie rukavicového boxu. Všetky funkcie prístroja, vrátane programovateľnej navigácie na vzorkách, sú plne digitálne riadené z prostredia riadiaceho a vyhodnocovacieho programového balíka Avantage. Súčasťou softvéru Avantage je unikátne XPS Knowledge base.

Týmito črtami, kombináciou unikátnych hardvérových i softvérových vlastností, XPS spektrometer Nexsa vytvára nový štandard XPS spektrometrickej inštrumentácie a má nesporne ambície stať sa lídrom XPS spektrometrie.

Presvedčte sa sami a kontaktujte našich odborných predajcov oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku: PRAGOLAB s.r.o. .