NOVINKA – rotačný viskozimeter Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3

Merajte s ľahkosťou!
Rotačný viskozimeter HAAKE Viscotester™ 3 od firmy Thermo Fisher Scientific vykonáva spoľahlivé merania viskozity v jednoduchom usporiadaní. Prístroj je navrhnutý tak, aby zabezpečil ľahké používanie, umožňuje individuálne nastavenie, je graficky prehľadný a užívateľsky príjemný. Prístroj je s kompletným vybavením dodávaný v praktickom kufríku umožňujúcom ľahký transport.

Súčasťou je integrovaná elektronická vodováha kontrolujúca správnu polohu pri meraní. Prístroj je ručný, je navyše dodávaný s držiakom umožňujúcim jeho uchytenie do stojanu. Funkcia „quick coupling“ umožňuje jednoduchú výmenu rotorov. Rotory majú farebné označenie, ktoré zaisťuje pripojenie správneho typu rotora. Funkcia „memory assist“ umožňuje ľahko porovnať namerané hodnoty viskozity s referenčnou hodnotou. Prístroj je možné dobíjať externým zdrojom alebo batériami, je teda vhodný do všetkých typov prevádzok.

Obr. 1:  Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3

Obr. 1 – Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3

Prístroj je dodávaný v dvoch verziách:

  • Verzia L – pre nízkoviskózne vzorky (1,5-1300 mPas)
  • Verzia R – pre vysokoviskózne vzorky (30-400 000 mPas)

Pre viac informácií kontaktujte našich produktových špecialistov, prípadne si stiahnite produktový manuál TU