Roztočte to s novým autodilutorom SDX HPLD

Nová automatická jednotka na rozriedenie SDX HPLD je teraz plne integrovaná do SW Qtegra ISDS pre ICP-OES a ICP-MS ( Thermo Scientific ).

Autodilutor SDX-HPLD (SDX High Performance Liquid Dilution System) od CETAC Technologies je jednoduchá jednotka pre automatické riedenia, čoho základom je nový robustný autosampler ASX-560. K riedeniu dochádza prakticky rovnakým spôsobom, ako by ste ho vykonávali ručne, len presnejšie, omnoho rýchlejšie a teda efektívnejšie. Presná piestová pumpa odmeria určitý objem riedenej a určitý objem riediacej kvapaliny a následne obe kvapaliny dôkladne premieša pomocou "miešačky" – vortexu.

Pozrite sa na video popisujúci celý proces:

SDX HPLD je teraz plne integrovaný do softvéru Qtegra ISDS spektrometrov ICP-MS iCAP RQ a ICP-OES iCAP 7000 (Thermo Scientific) a ponúka tak kompletnú aktívnu kontrolu a inteligentné riedenie založené na priamych analytických výsledkoch u vašich vzoriek.


Obr: autodilutor SDX HPLD


SDX-HPLD disponuje štyrmi módmi automatického riedenia:

Obr: autodilutor SDX HPLD – ředění

Na stiahnutie:

Aplikačná poznámka

Viac informácií tu .

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať ( cibula@pragolab.sk ).