ConservatIR™ FTIR externé reflexné príslušenstvo

Nové príslušenstvo  ConservatIR™ FTIR externé reflexné príslušenstvo   umožňujúce bezstarostné a rýchle analyzovanie veľkých objektov (vzoriek) mimo vzorkový priestor FT-IR spektrometra.

iS5_ConservatIR_obr.jpg

Analýza pigmentov, farieb a ďalších komponentov predmetov kultúrneho dedičstva, ako sú napríklad obrazy a sochy, tak v laboratóriu ako aj vo vonkajšom prostredí. Analýza ich pravosti a prípadne potrieb obnovy. Príslušenstvo je špeciálne vytvorené pre konzervátorsko-reštaurátorskú/umeleckú činnosť, ale jeho využiteľnosť je oveľa širšia (napr. automobilový priemysel, gumárenský priemysel a iné).

Hlavné vlastnosti príslušenstva:
  • jednoduché nastavenie meracej hlavice
  • príslušenstvo: opticko-mechanický držiak orientovaný na predmety pred, nad alebo pod polohou vzorkovacieho priestoru spektrometra
  • precízna vizuálna orientácia: integrovaná kamera umožňuje veľmi presné vyhľadávanie meraného miesta na predmetoch, zväčšenie obrazu a ukladanie vizuálneho dôkazu analýzy
  • kontaktné ako bezkontaktné možnosti merania infračervených spektier rôznymi technikami merania, ako napr. spekulárna/difúzna reflexia + ATR diamantový kryštál s meracím bodom až 500 mikrometrov
V kombinácii so spektrometrom Nicolet iS5 veľmi jednoduchá prenesiteľnosť v odolnom kufri, čo umožňuje analýzy aj mimo laboratória. Príslušenstvo ConservatIR je možné použiť tak v strednej ako aj ďalekej IR oblasti.

Technická špecifikácia na stiahnutie TU .