Nový katalog spotrebného materiálu Thermo Scientific práve vychádza

Všetko od novinek, ako sú kolóny Accucore Vanquish 1,5 µm s technológiou pevného jadra, Kolóny Acclaim AmG C18 na stanovenie aminoglykozidových antibiotík až po popisovač vialiek Virtuoso, manifoldy, digitálne dávkovacie systémy eVol či koncentrátor Reacti Therm. Nájdete v ňom prehľadne usporiadanú ponuku LC a GC kolón, produktov na prípravu vzoriek a kompletného chromatografického spotrebného materiálu. Nová je tu rozsiahla sekcia BioLc kolón na stanovenie monoklonálnych protilátok, glykánov, nukleových kyselín atď.

Online verziu katalógu nájdete tu
New%202016-2017%20Catalog.png