ACCLAIM AMG C18 - Robustná kolóna na anylýzu aminoglykozidových antibiotík

29. 1. 2016
Thermo Scientific Acclaim AmG C18 je nová silikagélová kolóna špeciálne navrhnutá pre chromatografické analýzy rôznych aminoglykozidových antibiotík (Gentamicin, Kanamycin, Sisomicin, Streptomycin, Spectinomycin, Apramycin, atd.), vrátane stanovenia čistoty, monitoringu liečiv a kontroly rezíduí v rôznych matriciach. Unikátna štruktúra kolóny poskytuje neobvyklú stabilitu pri nízkom pH, vysokej teplote a vodnej mobilnej fáze.
Aminoglykozidy sú skupinou antibiotík s amínom modifikovanou sacharidovou štruktúrou so širokým využitím ako klinické a veterinárne liečivá na liečbu bakteriálnych infekcií. Mimo iného majú aj závažné vedľajšie účinky a môžu spôsobovať rôzne stupne ototoxicity a nefrotoxicity. Preto je dôležité vyvinúť citlivú a spoľahlivú analytickú metódu na stanovenie a kvantifikáciu týchto látok a monitoring aminoglykozidových rezíduí v rôznych matriciach ako je krv, moč alebo živočíšne produkty.
acclaim4.png

ŠTRUKTÚRA KOLÓNY

Acclaim AmG C18 sú vyrobené špeciálne pre IP-RPLC (HPLC iónových párov na reverznej fáze) analýzy aminoglykozidových antibiotík s použitím napr. 100 mM kyseliny trifluoroctovej ako iónového párového činidla. Separácia pri týchto veľmi kyslých podmienkach je pre väčšinu tradičných C18 kolón náročná. Patentovaná technológia väzby u kolón Acclaim AmG C18 prináša extrémne vysokú stabilitu v takto kyslom prostredí. Táto špeciálna kolóna potom poskytuje excelentnú selektivitu a vysoké rozlíšenie pre analýzy aminoglykozidových antibiotík. Ďalšou výhodou je jednoduché použitie vodnej mobilnej fázy bez organických rozpúšťadiel a pufrov.

EXCELENTNÁ STABILITA KOLÓNY

IP-RPLC separácia Aminoglykozidových antibiotík je obyčajne uskutočnená pri nízkom pH, a preto je nevyhnutne nutná stabilita stacionárnej fázy (kolóny) v týchto podmienkach. Acclaim AmG C18 sú plnené polymérne zapuzdreným silikagélom s kovalentne viazanou C18. Táto polymérna vrstva chráni siloxany na povrchu silikagélu pred hydrolýzou v kyslom prostredí. 
V teste stability pri nízkej hodnote pH (100 mM TFA), vysokej teplote (80 °C) a počas testovacej doby (100 h) dosahovala Acclaim AmG C18 konzistentné retenčné časy, zatiaľ čo tradičné C18 kolóny vykazovaly zníženie retenčnej stability o viac ako 50 %. Podobne je tomu pri nízkych teplotách analýz (30 °C) a kyslých podmienkach. Stabilita Acclaim AmG C18 je výrazne lepšia než u ostatných C18 kolón.

HLAVNÉ VÝHODY

  • Excelentná selektivita pre aminoglykozidy
  • Skvelá stabilita kolóny v kyslých podmienkach
  • Vysoká účinnosť
  • Jednoduché použitie

VLASTNOSTI

  • 300 m2/g, 100 Å
  • < 8000 psi
  • < 80 °C
  • pH rozpätie 0,5 - 10

Kód Častice (µm)  Dĺžka (mm)  ID (mm)  
 088753 3 150 2,1
 088755 3 150 3,0
 088757 3 150 4,6
 088754 3 10 - predkolóna 2,1
 088756 3 10 - predkolóna 3,0
 088758 3 10 - predkolóna 4,6


Ďalšie informácie nájdete na nižšie uvedených odkazoch. V prípade otázok alebo žiadostí o cenové ponuky nás neváhajte kontaktovať (nagyova@pragolab.sk). 

NA STIAHNUTIE

Brožúra

Aplikačné listy