Laserové mikrodisektory Leica LMD6 & LMD7

O produkte

Laserová mikrodisekcia (LMD alebo LCM) umožňuje používateľom izolovať jednotlivé špecifické bunky alebo celé oblasti tkaniva. Systémy Leica LMD, poháňané jedinečným laserovým dizajnom a dynamickým softvérom, umožňujú užívateľom ľahko izolovať oblasti záujmu (ROI) od celých oblastí tkaniva až po jednotlivé bunky alebo dokonca subcelulárne štruktúry, ako sú chromozómy.

LMD nájde využitie v genomike (DNA), transkripcii (mRNA, miRNA), proteomike, metabolomike, dokonca aj v sekvenovaní novej generácie (NGS). Na túto metódu spoliehajú vedci v oblasti neurológie, výskumu rakoviny, analýzy rastlín, forenzného alebo klimatického výskumu. Okrem toho je LMD dokonalým nástrojom pre prácu so živými bunkovými kultúrami (LCC), pre klonovanie a opätovné pestovanie, manipuláciu alebo následnú analýzu.

Rez vzorky je v našich systémoch vedený pohybom lasera a nie vzorky. Zber vzoriek je potom vykonávaný gravitáciou. To je dôvod, prečo Vám naše LMD systémy poskytujú dokonale rezané disekty, bez kontaminácie, perfektne pripravené na analýzu.

Presunieme laser, nie vzorku

 • Skúste napísať svoje meno na kus papiera presunutím papiera namiesto pera. Je to ťažké? Z rovnakého dôvodu pri laserovej mikrodisekcii pohybujeme laserom, nie vzorkou!
 • Iba Leica Microsystems používa na riadenie laserového lúča pozdĺž požadovanej línie rezu vysoko presnú optiku a pohyblivé hranoly. Leica LMD tak reže vždy kolmo na tkanivo a zanecháva iba čisté rezy izolátov bez akejkoľvek kontaminácie.
 • Vďaka technológii smerovania rezu optikou mikrodisektora, sú mikrodisektory Leica najpresnejšími disektormi, aké môžete získať. Pohyb stolíka je vždy obmedzený fyzikálnymi možnosťami jeho motorov. Piezzo náklon hranolov bude vždy neporovnateľne presnejší. Naviac so vzrastajúcim zväčšením objektívov sa aj úmerne zvyšuje presnosť laseru. Pri použití 150x objektívu je potom presnosť taká, že umožňuje vyrezávanie jednotlivých chromozómov!
 • Ďalšou výhodou je možnosť kreslenia v živom obraze pri súčasnom rezaní predchádzajúcich vzoriek. Pri rezaní sa vzorka vôbec nehýbe a vy tak môžete pohodlne pokračovať v práci.

Obr_1_Leica_LMD6_LMD7.png      

Gravitácia pre dosiahnutie čistoty

 • Všetky analýzy spoliehajú na to, že izoláty budú bez kontaminácie. To je dôvod, prečo systémy Leica LMD zhromažďujú izoláty prostredníctvom gravitácie. Jedinečná metóda rezu založená na laserovom vedení zachováva integritu Vašich izolátov - bezkontaktne a bez kontaminácie. Vlastnosti vzoriek navyše nebudú pozmenené mechanickým typom zberu. Gravitácia funguje vždy!

Absolútne slobodné nastavenie lasera

 • Nastavenie výkonu, clony, rýchlosti, prúdu hlavy a frekvencie pulzu. LMD7 možno vyladiť podľa potrieb Vašej vzorky. Napríklad hrubé časti rastlín vyžadujú vysoký výkon, zatiaľ čo rezanie okolo krehkých neurónov bude vyžadovať menej energie. Optimalizujte si rýchlosť pre tenké rezy, ktoré potom môžu zvyčajne využívať rýchlejší rez ako hrubé vzorky.
 • Pokročilé režimy rezania dodávajú vylepšenú presnosť spôsobu disekcie vzorky. Môžete napríklad najprv kresliť a potom rezať (Draw + Cut) alebo rezať v reálnom čase kliknutím myši alebo kreslenia cez dotykovú obrazovku (Move + Cut). Režim Draw + Scan je vyvinutý pre abláciu zo skla, zatiaľ čo laserový vrták bude rezať silnú vzorku v po sebe idúcich kolách. Režim Final Pulse umožňuje katapultovať náročné pitvy do zbernej nádoby.
 • Z tohto zoznamu si možno ľahko predstaviť neuveriteľnú paletu nástrojov, ktorú Vám Leica LMD prináša. S takýmto disektorom už žiadna vzorka nebude príliš odolná a žiadny počet potrebných izolátov nebude príliš vysoký.

Obr_2_Leica_LMD6_LMD7.png


Mikrodisekčný softvér Leica

 • Softvér Leica LMD je intuitívny aplikačný softvér navrhnutý tak, aby zefektívnil proces výberu nastavenia. Sústreďte sa len na získanie vysoko kvalitných oblastí Vašej vzorky. Vyberte, rozoznajte a vizualizujte doteraz nepoznanou ľahkosťou! SW zároveň podporuje prácu s dotykovými obrazovkami a intuitívnu prácu kreslenia rezov perom.
 • Leica LMD softvér navyše podporuje automatické rozpoznanie vzorov a import prehľadových snímok z iných zariadení, napr. automatických skenerov.

Obr_3_Leica_LMD6_LMD7.png

Spotrebný materiál

A) membrány a sklíčka pre vzorky

Leica Microsystems ponúka rôzne druhy mikrodisekčných sliderov pre laserovú mikrodisekciu.

 • Akýkoľvek druh membránových sklíčok pre genomiku a transkripciu.
 • PET diapozitívy pre špecifické aplikácie v proteomike a metabolomii, pretože PET je takmer bez zmäkčovačov.
 • Slidery DIRECTOR pre prácu úplne bez membrán.

Prečítajte si ako vybrať vhodný spotrebný materiál v článku Science Lab.

B) zberné nádobky pre disekty

Vzhľadom na to, že systémy Leica LMD zhromažďujú izoláty jednoducho gravitáciou, môžete pre ich zber použiť namiesto nákladných adhezívnych viečok štandardné nádobky. Stačí použiť bežné zariadenia molekulárnej biológie, ako sú 0,2 alebo 0,5 ml skúmavky, Petriho misky, či multijamkové platničky, ktoré už máte vo svojom laboratóriu. Zberné zariadenia môžu byť suché alebo naplnené reakčným pufrom alebo kultivačnými médiami pre prácu so živými bunkami, ktoré tak ihneď šetrne zbierate do média.

Obr_4_Leica_LMD6_LMD7.png

Laserové mikrodisekčné spotrebné doplnky Leica

Možnosti automatizácie

 • ADM (Režim automatickej detekcie) je softvérový modul, ktorý pomáha zhromažďovať veľké množstvo podobných disektov. Stačí obkresliť oblasť, ktorá vás zaujíma, a softvér ju použije ako šablónu pre iné oblasti. Napríklad analýza proteomiky vyžaduje, aby bolo zachytené veľké množstvo vzorky, a ADM poskytuje veľký prínos laboratóriám pracujúcim s 100-1000 disektmi pre jednu analýzu.
 • Automatické zaostrovanie možno použiť pred každým procesom rezania, aby sa udržalo zaostrenie pri rezaní stoviek zorných polí z jednej vzorky. Okrem toho môžete automaticky skontrolovať a zdokumentovať všetky použité zberné zariadenia.
 • Systematický prístup: rastrový nástroj rozdelí Vaše zorné pole na daný počet oblastí. S touto funkciou môžete systematicky ťažiť svoju vzorku a zhromažďovať svoje disekty do rôznych zberných zariadení, ako sú multijamkové platničky.

Obr_5_Leica_LMD6_LMD7.png

Myší mozog, Cresyl violet. Pred a po automatickej detekcii (ADM) neurónov

Funkcia s vysokou priepustnosťou

 • Potrebujete vyššiu efektivitu? LMD systémy možno konfigurovať s rôznymi druhmi stolíkov. Ultra skenovací stolík LMT350 poskytuje najrýchlejšiu, najtichšiu a najpresnejšiu navigáciu.
 • LMT350 je schopný držať zberné nádoby od 0,2 ml Eppendorf skúmaviek cez pásky s 8 a viečkami až po štandardné multijamkové platničky s 96 - 386 jamkami! To vám umožní vykonávať experimenty s vysokou kvantitou.
 • Vzhľadom na to, že nepotrebujete žiadny špeciálny materiál, ale používate bežné mikrotitračné platničky, môžu byť tieto platničky vložené priamo do štandardných PCR strojov.

Obr_6_Leica_LMD6_LMD7.png

Vzhľadom na to, že nepotrebujete žiadny špeciálny materiál, ale používate bežné mikrotitračné platničky, môžu byť tieto platničky vložené priamo do štandardných PCR strojov.

LCC – Rezanie živých buniek

Ak pracujete so živými bunkami, ste zvyknutí pracovať s invertovanými mikroskopmi. Rezanie živých buniek funguje s našimi LMD systémami, aj keď systémy Leica LMD sú založené na vzpriamených mikroskopoch.

 • Živé bunky v kultúre môžete disektovať za účelom opätovnej kultivácie, klonovanie alebo analýzy jednotlivých buniek, kolónií alebo bunkových zhlukov.
 • K systému LMD môžete pripojiť klimatickú komoru.
 • Bunky môžete pestovať na Petriho miskách s PEN membránou alebo viacúčelovými ibidi sklíčkami.
 • Môžete zbierať disekty živých bunkových kultúr do Petriho misky s PEN membránou alebo bez nej, ibidi sklíčok alebo pásikov až s ôsmimi viečkami pre opätovné pestovanie alebo do zberných zariadení, ako sú PCR skúmavky pre analýzu.
Prečítajte si viac o rezaní živých buniek v článku Science Lab o spotrebných materiáloch.

Obr_7_Leica_LMD6_LMD7.png

HeLa bunky

Úspech tkvie v objektívoch

Objektívy pre LMD sú navrhnuté tak, aby umožňovali flexibilné nastavenie lasera pre všetky aplikácie. Vývoj a výroba optiky spoločnosti Leica patrí od začiatku 19. storočia k základným prioritám, takže sa môžete spoľahnúť na výkon našich špecializovaných objektívov pre LMD.


 • Vyberte si z radu suchých objektívov - a to v rozpätí od 2,5x do 150x!
 • Pomocou objektívu 150x SmartCut môžete v prípade potreby disektovať aj vnútrobunkové štruktúry s vysokým zväčšením.
 • Získajte veľké zorné pole pre disekciu veľkých častí vzoriek v jednom kuse s objektívmi s nízkym zväčšením.
 • Využite objektívy s najvyšším možným prenosom laserového svetla pri 350 nm na rezanie tkaniva, kostí, zubov, mozgu, rastlín, chromozómov a živých buniek - vyskúšajte ich pre svoju aplikáciu!
Vynikajúci zobrazovací výkon, ktorý naše objektívy poskytujú, je samozrejmý.

Obr_8_Leica_LMD6_LMD7.png


Objektívy Leica dedikované pre mikrodisekciu

LMD6 a LMD7 - Rovnaký princíp, dva systémy

Vyberte si svoj systém: Rozdiel medzi Leica LMD6 a Leica LMD7 je laser. LMD7 poskytuje vyšší výkon lasera a viac laserových ovládacích prvkov než LMD6.

Kým Leica LMD6 je nástrojom pre štandardné aplikácie disekcie mäkkých tkanív, ako je mozog, pečeň alebo obličky, Leica LMD7 je ideálny pre disekciu akéhokoľvek druhu tkaniva, nezávisle od jej veľkosti alebo tvaru.


Dva systémy pre Vaše objavy

 • Leica LMD6 pre disekciu mäkkých tkanív.
 • Leica LMD7 pre extrémny výkon lasera a tým väčšiu flexibilitu.

Obr_9_Leica_LMD6_LMD7.png

Laserové mikrodisekčné systémy Leica LMD6 & LMD7