Leica DMi8

O produkte

V Leica Microsystems sme vytvorili unikátnu platformu, ktorá sa môže vyvíjať s tým, ako sa menia požiadavky Vášho výskumu. Leica DMi8 je elegantné riešenie, pri ktorom sú predkonfigurované mikroskopy minulosťou.

Z jednoduchej dokumentácie môžete prejsť až k progresívnemu zobrazovaciemu systému – jeden statív s robustným dizajnom mikroskopu umožní všetky potreby Vášho výskumu. Začína u manuálnej verzie a končí u plno automatizovaného zobrazovacieho systému, ktorý je schopný ďalšieho rozširovania.

S Leica DMi8 si kupujete iba to, čo potrebujete. Pokiaľ by bolo pre vaše využitie vhodné použiť autofokus alebo 3D zobrazovanie, môžete do inak manuálneho systému integrovať motorizovaný fokus.

Ovládanie môže byť vždy manuálne, čiastočne alebo úplne motorizované. Máme na výber možnosti od manuálneho mikroskopu, cez rozšírenie pomocou senzorov pozícií (v manuálne ovládaných mikroskopoch pre informáciu o stave mikroskopu), až po možnosti použiť informácie zo senzorov v inteligentnom riadení poloautomatických systémov, ktoré šetria čas nastavenia mikroskopu.

„Infinity Port“ pre Leica DMi8

Ešte viacej možností u Leica DMi8 prináša ďalší vstupný port pre dopadajúce svetlo. Tento nový dizajn umožňuje integráciu ďalšieho zdroja fluorescencie alebo iných svetelných zdrojov a laserových systémov pre progresívne aplikácie ako FRAP, photo-switching, ablation a pre optogenetiku. Umožňuje napojiť do optickej dráhy ďalší vstup, čím zaisťuje najvyšší optický výkon a bezkonkurenčnú flexibilitu.

Infinity Port konektor spolu s kompletnou optomechanickou výkresovou dokumentáciou otvára s mikroskopom Leica DMi8 prístup k ďalšiemu príslušenstvu, ktoré chcete do optickej dráhy pripojiť.

Thorlabs Cage Systems, alebo Linos Microbench a Nanobench komponenty k Leica DMi8 jednoducho pripojíte cez Infinity Port.

Video: The Leica DMi8 Infinity Port

Užívateľsky prívetivý, intuitívny dotykový panel s farebným zobrazením nevyžaduje tréningový čas a poskytuje jasné, prehľadne zoradené informácie o mikroskope s prístupom k ovládacím prvkom motorizovaných častí mikroskopu.

Leica ponúka ešte viac. Vy sami si môžete prispôsobiť funkčné prvky podľa Vašich predstáv: tlačidlá / kontrolný panel s LED diódami / farebný výklopný dotykový displej.

Inteligentná automatizácia

Dotykový panel s veľmi ľahkým ovládaním s možnosťou vypnutia displeju. Pre zmenu kontrastnej metódy mikroskop automaticky k Vami zvolenej metóde adaptuje osvetľovacie nastavenie, parfokalitu, jas, a pozíciu clony. Tieto a mnoho iných vstavaných riadiacich prvkov robia zobrazovacie úlohy pohodlné a schopné reprodukcie.

Leica DMi8 zaostrovacia jednotka

Leica DMi8 prichádza s novým Closed Loop fokusom s 20 nm polohovou presnosťou. Kombinovaná s rozšíreným rozsahom posuvu až 12 mm, Leica DMi8 ponúka vysokú presnosť a 3D obrazovú rekonštrukciu i veľkých vzoriek.

Leica Adaptive focus control – systém zaostrovania

Ušetrí váš čas hľadaním buniek a počas zaostrovania eliminuje foto-toxicitu z fluorescenčného svetla. Jeden klik tlačidla a LED svetelný lúč Leica Adaptive control - systém zaostrenia (AFC) automaticky udržuje vašu vzorku vo fókuse v reálnom čase.

Autofokus

Vynikajúca kvalita obrazu

Leica DMi8 ponúka kompletný sortiment kontrastných zobrazovacích mikroskopických techník: od svetlého poľa, integrovaného modulačného kontrastu (IMC), fázového kontrastu, tmavého poľa, diferenciálneho interferenčného kontrastu (DIC) až po fluorescenciu. S takouto škálou zobrazovacích techník uvidíte Vašu vzorku vždy v tom najlepšom svetle.

Flexibilita pri voľbe osvetlenia v prechádzajúcom svetle

Ponúkame kompletný sortiment kondenzorov pre vašu prácu. Od základného pre jednoduchú funkčnosť až po kondenzor s 80 mm pracovnou vzdialenosťou (v prípade potreby väčšieho priestoru pre váš experiment). Pokiaľ vyžadujete najvyššie možné rozlíšenie a kvalitu osvetlenia vyberte si náš kondenzor s NA 1.4.

Pri DMi8 máte taktiež na výber rôzne možnosti ramien pre osvetlenie v prechádzajúcom svetle. Od manuálneho až po výklopné a motorizované.

LED osvetlenie pre prechádzajúce svetlo

Poskytuje najvyššiu farebnú vieryhodnosť a reprodukovateľnosť osvetlenia v prechádzajúcom svetle a súčasne minimálne náklady na údržbu a výmenu zdroja svetla.

Výhoda novej uzávierky s rýchlosťou 8 ms integrovanej do LED zdroja prechádzajúceho svetla je vo vysokorýchlostných time lapse experimentoch s použitím kombinácie fluorescencie a prechádzajúceho svetla.

Fantastická optická kvalita optimalizovaná pre sCMOS kamery

Chcete vidieť naraz viacej z Vašich vzoriek s najvyšším možným rozlíšením? Odpoveďou je zväčšené zorné pole (FOV) na všetky kamerové porty mikroskopu. Leica DMi8 je optimalizovaná pre špičkové sCMOS kamery tým, že má expandované výstupné kamerové porty na veľkosť zorného poľa FOV 19 mm v porovnaní s 16 mm štandardnými kamerovými portmi. Cez okulár je možné vidieť zorné pole až 25 mm FOV.

Large FOV

Porovnanie 19 mm FOV so štandardom 16 mm FOV zorného poľa označeného na obrázku prerušovanou čiarou. Myš embrya Courtesy z IGBMC, Strasbourg, Francúzsko.

Vysokorýchlostný Speed ??Imaging

Pre zobrazenie pri najvyšších rýchlostiach možno s Leica DMi8 použiť externý fluorescenčný filter wheels. Ľahký a malý priemerom ponúka presné a rýchle prepínanie s minimálnymi vibráciami.

Excitačné a emisné svetlo možno meniť už v 24 ms intervaloch (rýchlosť snímania 31 fps). Selektívne excitačné spektrum môžete zmeniť práve tak rýchlo ako vyžaduje Váš experiment. Keď je rýchlosť rozhodujúca pre Váš výskum, pridajte externý fluorescenčný filter wheels pre zobrazenie toho, čo bez kompromisov ponúka Váš Live cell experiment.

Flexibilita vo fluorescencii

Maximalizujte Váš výskum vo fluorescencii pridaním dvoch nezávislých svetelných zdrojov. S voľbou jedného interného alebo až dvoch externých apochromaticky korigovaných fluorescenčných osí si sami môžete integrovať najlepšie osvetlenie Vašich fluorescenčných farbív.

Fluorescence Intensity Manager (FIM)

Leica Microsystems patentovaný Fluorescence Intensity Manager (FIM) poskytuje rýchlu, presnú a reprodukcie schopnú úpravu intenzity fluorescencie, pričom účinne chráni vzorku od foto bleaching-u. FIM si pamätá nastavenie pre každú fluorescenčnú kocku – pre rýchle a absolútne reprodukovateľné výsledky.

Systém fluorescenčných kociek

Novo navrhnuté fluorescenčné kocky v Leica DMi8 mikroskope robia multikanálové časozberné zobrazovanie rýchlym a jednoduchým. S dobou výmeny 268 ms a ľahkou výmenou filtrov je zásobník filtrov ideálnym pre multi colors experimenty vo fluorescencii. Nový robustný dizajn fluorescenčných kociek poskytuje perfektné obrazové zloženie bez posuvu s presnosťou na pixel – zero pixel shift.

Filtercubes

Ľahká manipulácia s fluorescenčnými kockami pomocou magnetického uchytenia

Ochrana pred zatečením

Môžete byť pokojný i v prípade, že počas experimentu v roztokoch alebo tekutých médiách dôjde k zatečeniu. Použitím ochranného modulu môžete zabrániť kontaktu tekutín s internými komponentami mikroskopu Leica DMi8.

Video: Nový softvér LAS X