Leica DM6 LIBS

O produkte


Technická čistota - ako systém - je orientovaná na systémové požiadavky čistoty v oblastiach automobilového priemyslu, letectva, elektrotechniky a medicíny v nadväznosti na odhaľovanie rizikových faktorov kontaminácie pravidelným monitorovaním systému, produkcie, okolitého prostredia pomocou mikroskopie a moderných technológií.

LIBS analýza 

Optickou analýzou nie je možné hodnotiť zloženie častice a z toho dôvodu je možné použiť metódu LIBS ( Laser Induced Breakdown Spectroscopy ) spojenú s optickou analýzou ku komplexnému vyhodnoteniu častíc.

csm_LIBS_Sec2_V2_02_321c85ee13.jpg

Analýza optických častíc má mnoho výhod. Poskytuje mnoho výsledkov, ako je dĺžka, šírka, výška častíc. Je to rýchla a ľahko použiteľná analýza v súlade s mnohými štandardmi, ako je VDA 19, ISO 16232, ISO 4406 a mnoho ďalších. Je bežnou metódou pre dokumentáciu čistoty komponentov - užívateľov po celom svete, ale nemáme informácie o chemickom zložení a zdroji častíc. Nebolo by výhodou získať aj odtlačok prsta? A keby sme to mohli urobiť, chceme to urobiť RÝCHLO, JEDNODUCHO, BEZPEČNE, bez výmeny zariadenia a opätovného vyhľadávania častíc a bez prípravy alebo vyberania častíc pre analýzu SEM/EDX.

Nebolo by výhodou použiť jeden systém pre optickú a chemickú kontrolu? Presne toto je možné s novým systémom Leica DM6 LIBS! Získajte úplný obraz a všetky potrebné informácie na jeden pohľad, a to aj v súlade s normami ako VDA 19.

Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás.