Leica TCS SP8 STED 3X

O produkte

STED (Stimulated Emission Depletion) mikroskopie je unikátní super-rezoluční metoda s vysokým rozlišením pro živé organizmy. Technologii vyvinul prof. Stefan Hell ve spolupráci se značkou Leica. Rozlišení v XY je 50 nm a v ose Z 130 nm. Systémy se stále zdokonalují a v budoucnu bude tato metoda, doufejme hojně využívaná. Tento systém je opět modulární a tedy můžete si pořídit jak klasický STED 3X bez 3D, tak je možné mít i 3D nebo o něj systém rozšířit do budoucna. Tento přístroj od firmy Leica získal ohodnocení značkami R&D 100 Award 2014 and Scientist Top 10 Innovations Award 2014.

Hlavní výhody systému: 

  • Laditelné super-rozlišením v x, y a z. Možnost odhalit struktury, které jste ještě neviděly.
  • Díky více STED depletition laserům můžete pozorovat v celém spektru viditelného světla.
  • Gating funkce zlepšuje rozlišení a také životaschopnost buněk.
  • STED White objektiv nabízí optimální korekci barev pro celé spektrum!
  • Auto vyrovnání paprsku poskytuje stabilitu a spolehlivost.
  • Inteligentní STED wizard (průvodce) pro intuitivní ovládání pro své experimenty.
  • Huygens dekonvoluce pro ještě lepší obraz z vašich surových dat.
  • Nejnižší konfigurace je k dispozici s kompaktním zdrojem s CSU.
  • Modulární koncepce založená na TCS SP8 umožňuje upgrade kdykoliv!

STED v 3D

S TCS SP8 STED 3X je možné ovládat rozlišení v ose X, Y a také v ose Z. Díky fázové masce pro XY, lze zlepšit rozlišení v ose XY a následně díky masce pro Z osu rozlišení v ose Z. Můžete tedy měnit Vaší PSF funkci. Máte volbu mezi laterárním a axiálním zlepšení rozlišení. Pro správné nastavení lze také použít Smart STED, tedy s možností velmi jednoduchého nastavení pro uživatele bez velkých znalostí systému.

Multicolor Super-Rezoluce 

Multicolor aplikace umožňují přístup k podrobným informacím o vzájemných vztazích různých struktur. Modul STED 3X nabízí několik STED laserových paprsků do jednoho nástroje: dva lasery 592 nm, 660 nm, a pulzní laser 775 nm, který dosahuje rozlišení pod 30 nm! Tyto tři lasery pokrývají celé spektrum viditelného světla a poskytnou tak přístup k mnoha fluoroforům.
Kombinace bílého laseru, (AOBS) a laditelná spektrální detekce vám umožní jakékoliv kombinace fluoroforů a dá vám nejvyšší flexibilitu pro Váš vícebarevný experiment se super-rozlišením.

Rozlišení pod 50 nm s HyD™ detektory a bílým laserem 

HyD™ detektory v kombinaci s bílým laserem jako pulzním zdrojem světla umožňují získat signál v časovém rozmezí mezi excitačními pulzy. Díky posunu časového okna po excitačním paprsku je možné dosáhnout rozlišení pod 50nm a menší. Tato funkce se nazývaná Gating a je možná použít i u systému STED 3X. Rozdíl je oproti STED CW zhruba 50% ve zlepšení rozlišení. Velkou výhodou je možnost snížit výkon laserů pro STED a tedy snížit fototoxicitu vzorků.

STED WHITE Objektiv pro celé viditelné spektrum

Objektivy jsou jedním s nejdůležitějších článků mikroskopických systémů, především pak konfokálních systémů, kde je kritický každý parametr objektivu. Velmi důležitým parametrem je propustnost, pracovní vzdálenost, barevná korekce a vliv excitačního záření na objektiv.  
Základem objektivů od Leica je precizní výroba. Objektivy jsou vybírané ze stovek sérií a pouze ten nejlepší dostane nálepku CS2. Pro STED systém Leica vytvořila speciální objektiv, který je designován pro STED paprsky depletičních laserů, je barevně korigovaný a transmise tohoto objektivu je mnohem vyšší než běžné CS2 objektivy. Objektiv Leica HC PL APO 100x/1.40 OIL STED WHITE vám umožní to, co dříve nebylo možné.

Smart STED (Super-rezoluce pro každého)

Systém STED od Leica je nyní vybaven softwarem s názvem Smart STED. Díky tomuto softwaru je možné nasnímat super-rezoluční obrázek v řádu několika sekund pouze ve 4 krocích. Na obrázku je zobrazeno, jak složité resp. jednoduché nastavení je zapotřebí. Jsou potřeba 4 kroky, nastavení síly depletičního laseru a případně 3D (volba PSF), nastavení rychlosti a detekce, náhled v konfokálním módu a poté již samotné nasnímání.
Tento jednoduchý software je již v každém STED systému a je plně integrován v softwaru LAS X.
Je možné systém nakonfigurovat s balíčkem Huygens STED deconvolution k vašemu systému, který umožňuje pokročilé dekonvoluce. Je možné vytvořit si dekonvoluční obraz a zpět ho implementovat do LAS X a porovnat se surovými daty. Srovnání nikdy nebylo jednodušší!

Aplikační videa:

Klíčové publikace:

Hell, S. W. & Wichmann, J. Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emission-depletion fluorescence microscopy. Optics letters 19, 780-782, (1994).http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19844443
First biological image:
Klar, T. A., Jakobs, S., Dyba, M., Egner, A. & Hell, S. W. Fluorescence microscopy with diffraction resolution barrier broken by stimulated emission. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97, 8206-8210, (2000). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10899992
STED with genetically encoded marker: GFP
Willig, K. I. et al. Nanoscale resolution in GFP-based microscopy. Nature methods 3, 721-723, (2006). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16896340
STED with continuous wave laser beams:
Willig, K. I., Harke, B., Medda, R. & Hell, S. W. STED microscopy with continuous wave beams. Nature methods 4, 915-918, (2007). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952088
Two-color STED with two STED lines
Donnert, G. et al. Two-color far-field fluorescence nanoscopy. Biophysical journal 92, L67-69, (2007). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17307826
Iso-STED and two-color STED with one STED line
Schmidt, R. et al. Spherical nanosized focal spot unravels the interior of cells. Nature methods 5, 539-544, (2008). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18488034
STED- FCS application
Eggeling, C. et al. Direct observation of the nanoscale dynamics of membrane lipids in a living cell. Nature 457, 1159-1162, (2009). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19098897
Gated STED
Vicidomini, G. et al. Sharper low-power STED nanoscopy by time gating. Nature methods 8, 571-573, (2011). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21642963