Pragolab rozširuje portfólio techník

Od novembra 2016 spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. rozširuje portfólio techník o priemyselné zariadenia pre online sledovanie kvality polymérových, kovových a papierových pásov. Výrobcom týchto zariadení je náš najväčší partner – Thermo Fisher Scientific .

Divízia „Minerals & Materials“ výrobcu Thermo Fisher Scientific je zameraná na zariadenia slúžiace k sledovaniu povrchu, hrúbky rôznych typov pásov, alebo napríklad množstva vlhkosti v papieri. Spektrum meracích techník a možných aplikácií je zrejmé na obrázku 1.

Obr. 1: spektrum měřících technik

Obr. 1: spektrum meracích techník

Zariadenie slúži valcovniam plechu, lakovniam a výrobcom fólií v optimalizácii výroby, zníženiu výrobných nákladov a predchádzaniu problémom vo výrobe. Na základe vykonaného merania je priebežne posielaná spätná väzba operátorovi a ten môže podľa potreby upravovať podmienky výroby. Ako je zrejmé z obrázku 1, široké spektrum meracích techník umožňuje splniť väčšinu bežných požiadaviek.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte Róberta Cibulu ( cibula@pragolab.sk ).

Obr. 2: měřící techniky

Obr. 2: meracie techniky