Prášková reológia - Freeman Technology

Firma Pragolab s.r.o. od 1. marca 2016 zahájila spoluprácu so spoločnosťou Freeman Technology ® , ktorá sa špecializuje na prístroje pre testovanie práškových materiálov. Vďaka svojím viac ako 15-ročným skúsenostiam je spoločnosť Freeman Technology ® lídrom v oblasti merania toku a charakterizácie správania práškových materiálov.
Práškový reometer FT4 Powder Rheometer ® je unikátnym zariadením poskytujúcim ucelené informácie o vlastnostiach sypkých materiálov z hľadiska toku. Nachádza uplatnenie v oblastiach formulácie, vývoja, výroby, QA či QC takmer vo všetkých odvetviach majúcich čo do činenia s práškami: farmaceutický a chemický priemysel, keramika, tonery, práškové farby a nátery, potraviny, krmivá, aditíva a mnoho ďalších.

ft4.jpg

Práškový reometer FT4 Powder Rheometer ® bol pôvodne navrhnutý s jedným cieľom – charakterizovať reológiu alebo tokové vlastnosti práškov. To zostáva primárnou funkciou aj dnes, ale novo vyvinuté príslušenstvo a metodiky urobili z FT4 Powder Rheometer ® univerzálny nástroj pre testovanie práškov.

Okrem patentovanej dynamickej metódy, kde je meraný odpor materiálu voči toku, disponuje FT4 šmykovou celou pre meranie pevnosti, súdržnosti v šmyku a súpravou pre kvantifikáciu šmykového pôsobenia materiálu pri stene nádoby (v súlade s normou ASTM D7891). FT4 Powder Rheometer ® možno vybaviť aj príslušenstvom pre meranie objemových vlastností ako hustota, stlačiteľnosť a priepustnosť. Všetky tieto možnosti robia z FT4 Powder Rheometer ® najuniverzálnejší prístroj na svete, ktorý otvára cestu k bližšiemu pochopeniu správania sa práškových materiálov.

Pre viac informácií nás kontaktujte: perdochova@pragolab.sk