Evosep One

Evosep One
Evosep vďaka prepracovanej príprave vzoriek a vysoko reprodukovateľnej separácii jeho kľúčových analytov prenáša proteomické a metabolomické analýzy do robustnej a rýchlej praxe klinických štúdií.

Detail