Evosep One

O produkte

Prístroj Evosep One je štandardizovaná platforma pre klinickú proteomiku, ktorá je navrhnutá tak, aby mala vysokú priepustnosť a robustnosť. To možno docieliť vďaka Evotips, čo sú jednorazové kolónky/špičky, v ktorých dochádza k nanášaniu a offline odsoleniu vzorky. Autosampler potom vezme špičku a integruje elúciu s kvapalinovou chromatografiou. Vďaka tomu je možné redukovať kroky pri príprave a manipulácii so vzorkami.

K elúcii a tvorbe gradientu dochádza pri nízkom tlaku, čím sa znižuje opotrebovanie mechanických súčastí prístroja. Jednotlivé špičky možno po každom behu ešte využiť pre čiastočnú elúciu, čo predlžuje životnosť kolóny. Analyticky dôležité peptidy sú efektívne zadržané a tiež je znížená krížová kontaminácia.

Prístroj Evosep One ponúka päť štandardných metód, ktoré možno použiť od komplexnej proteomickej analýzy cez frakcionačnú analýzu až po vysoko výkonnú jednorazovú analýzu. Evosep One je štandardizovaným riešením s výbornou reprodukovateľnosťou a to pre „run-to-run“, „column-to-column“ či „instrument-to-instrument“ metódy, čím môže uľahčiť prácu na individuálnych štúdiách aj na rôznych kolaboráciách medzi laboratóriami.

Viac informácií na: www.evosep.com