Meranie tvrdosti

PRESI HZ50-4
Plně automatický a bezhlučný tvrdoměr pro měření tvrdosti PRESI je vybaven dvěma snímači zatížení, které umožňují zatížení od 10 g do 50 kg.

Detail