MACROTECH RMT1

O produkte

Tvrdoměr MACROTECH RMT1 pokrývá všechny měřítka, aby vyhovoval potřebám kvalitních laboratoří i kontrolám výrobní linky.