Chladené a vyhrievané kúpele

O produkte

Ponúkané laboratórne cirkulačné termostaty/kryostaty a vodné/olejové kúpele od spoločnosti Thermo Scientific môžeme rozdeliť do týchto sérií: ARCTIC, GLACIER, SAHARA.

Výber ideálneho riešenia pre vašu aplikáciu pozostáva zo 4 krokov:

Výber termostatu - možnosť výberu z dvoch úrovní:
  • STANDARD (SC) - jednoduchý, výkonný a ekonomický pre aplikácie v rozsahu -25 až 150 °C
  • ADVANCED (AC) - pre vyššiu presnosť a výkon obehového čerpadla, pre aplikácie v rozsahu -50 až 200 °C
Výber kúpeľa - možnosť výberu zo širokej palety objemov, veľkostí a materiálov.

Výber príslušenstva - stojany pre skúmavky, veko vodného kúpeľa, hadičky, chladiace špirály, externé teplotné senzory, kvapaliny do vodného/olejového kúpeľa...

Servis - záručný a pozáručný servis s možnosťou nastavenia servisných intervalov. V prípade požiadavky možnosťou predĺženia záručnej doby.


ARCTIC - cirkulačné termostaty/kryostaty s vodným/olejovým kúpeľom.
Pre rozsahy teplôt -25 až 150 °C. Rezervoár cirkulačnej kvapaliny resp. kúpeľ z nehrdzavejúcej ocele, široká ponuka objemov a veľkostí. Možnosť využitia ako cirkulačný termostat/kryostat resp. vodný/olejový kúpeľ.
Typické aplikácie: kalibrácie, bioreaktory, rotačné odparky, chladiče, príprava a testovanie vzoriek/materiálov.

GLACIER - cirkulačné termostaty/kryostaty pre aplikácie pri veľmi nízkych resp. vysokých teplotách.
Pre rozsahy teplôt -50 až 200 °C. Rezervoár cirkulačnej kvapaliny resp. kúpeľ z nehrdzavejúcej ocele, široká ponuka objemov a veľkostí. Možnosť využitia ako cirkulačný termostat/kryostat resp. vodný/olejový kúpeľ.
Typické aplikácie: temperovanie plášťov reaktorov, testovanie materiálov, analytické prístroje s potrebou ohrevu/chladenia, kalibrácie, chladiče, kryštalizácia.

SAHARA - vodné kúpele s ohrevom.
Pre rozsah teplôt do 100 °C. Vodné kúpele so širokou ponukou objemov, veľkostí a materiálov (akryl, PPO, stainless steel). V prevedení nehrdzavejúcej ocele možnosť využitia aj ako cirkulačný termostat.
Typické aplikácie: štandardný vodný kúpeľ, temperovanie viskozimetrov, spektrofotometrov, refraktometrov, metrológia.