ARL easySpark

O produkte

Analyzátor kovov ARL easySpark je ideálnym riešenie pre kovopriemyselné laboratóriá, ktoré vyžadujú vysoko kvalitnú, a pritom nákladovo efektívnu analýzu OES, ako sú napr. výrobcovia dielov pre automobilový či letecký priemysel a mnohé ďalšie.

Prístroj je vybavený jedinečným temperovaným optickým systémom založeným na disperzných mriežkach a detekcii pomocou CCD (charge-coupled device), ktorý poskytuje vysokú úroveň rozlíšenia a umožňuje kontinuálne spektrálne pokrytie.

Medzi ďalšie výhody analyzátora Thermo Scientific ARL easySpark patria:
  • OES umožňujúci analyzovať všetky prvky od stopového množstva po percentuálnu úroveň v akomkoľvek kovovom materiáli
  • rozsah vlnových dĺžok od 147 nm do 671 nm konfigurovateľný podľa potrieb zákazníka
  • pokročilý spôsob snímania a spracovania signálu CCD detektorom pre lepší výkon a presnosť
  • kompaktný dizajn digitálneho zdroja iskier intelliSource prinášajúci flexibilitu a efektívnosť
  • revolučné iskrisko pre maximálnu bezpečnosť a minimálnu spotrebu argónu počas analýz
  • módy ECO a superECO umožňujúce výrazné úspory argónu v dobe nečinnosti prístroja
  • intuitívny a ľahko uchopiteľný analytický softvér Thermo Scientific™ OXSAS, ktorý sa veľmi rýchlo naučí každý
  • robustná a spoľahlivá konštrukcia s minimálnymi nárokmi na údržbu
  • jednoduchý dizajn prístupný ako začínajúcim, tak aj skúseným pracovníkom laboratória
  • možnosť merania malých vzoriek, pinov a drôtov