OES s iskrovým zdrojom

ARL iSpark
Optické emisné spektrometre (OES) s iskrovým zdrojom, optickým systémom Paschen-Runge a fotonásobičovou detekciou pre najpresnejšie stanovenie prvkového zloženia kovových materiálov.

Detail

ARL easySpark
Stolný optický emisný spektrometer (OES) s iskrovým zdrojom, multi-mriežkovým optickým systémom a CCD detekciou pre stanovenie prvkov v kovových materiáloch.

Detail