ARL iSpark

O produkte


Séria ARL iSpark sú presné OES spektrometre založené na najlepšom optickom usporiadaní využívajúce vysoko citlivé fotonásobiče (PMT = photomultiplier tube = fotonásobič).

Medzi hlavné vlastnosti a výhody patrí:
 • unikátna optika PMT
 • revolučný digitálny iskrový zdroj intelliSource double CCS (current control source) pre optimálnu analýzu v každej matrici
 • inovatívny dizajn iskriska
 • vynikajúci analytický výkon z hľadiska presnosti, precíznosti a limitov detekcie
 • analytická všestrannosť pre pokrytie potrieb rôznych odvetví, vrátane primárnej výroby kovov, spracovateľov kovov, zlievarní, zmluvných laboratórií alebo firiem pre recykláciu kovov
 • naozajstné továrenské kalibrácie vykonané s najlepšími dostupnými referenčnými materiálmi, vykonávané individuálne na každom prístroji
 • široká ponuka kalibračných programov a ich individuálnych prispôsobení na mieru zákazníkovi
 • Single Spark Acquisition (SSA) umožňujúci detegovať signál každej jednotlivej iskry a pomocou algoritmov v softvéri sparkDAT stanoviť rozpustené/nerozpustené frakcie prvkov alebo charakterizovať nekovové dutinky (inklúzie), to všetko paralelne s prebiehajúcou prvkovou analýzou
 • pokročilé technológie snímania signálu a procesných algoritmov pre vyhodnotenie najstabilnejšej časti signálu každého kanála (funkcia FAST - Flexible Acquisition STart/stop), alebo odstraňovanie difúznych intenzít iskier pre zvýšenie presnosti (DESIRE - DIffuse Spark Intensities REmoval)
 • inteligentné dávkovanie argónu pre maximálnu úsporu argónu
 • možnosť merania malých vzoriek, pinov a drôtov
Varianty iSpark:

iSpark 8860
 • konfigurácia optického systému a koncentračné rozsahy prvkov prispôsobené presne na mieru zákazníkovi
 • analýza všetkých druhov kovov a zliatin, vrátane čistých i ultračistých kovov
 • vynikajúca citlivosť, presnosť, precíznosť a stabilita
 • maximálny výkon pre stopové prvky
 • stanovenie ultranízkej koncentrácie C, N a O v oceliach
 • ultrarýchla analýza nekovových inklúzií
iSpark 8820
 • zákazkovo navrhnuté optické konfigurácie a koncentračné rozsahy prvkov
 • vynikajúcu presnosť, citlivosť, precíznosť a stabilita
 • analýza všetkých druhov kovov a zliatin