CHNS/O analyzátory

FLASH 2000
Flash 2000 je přístroj pro stanovení celkového obsahu uhlíku, dusíku, síry, vodíku a kyslíku v různorodých matricích.

Detail

FLASH 4000
Jedná se o unikátní přístroj pro stanovení celkového obsahu dusíku a proteinů ve všech typech vzorků ať už kapalin nebo pevných vzorků.

Detail