XPERT-TOC/TNb

O produkte

Pre stanovenie TOC v možnej kombinácii s TNb Vám radi ponúkneme nový prístroj Xpert TOC/TNb. Prístroj je určený predovšetkým na meranie v rozmedzí typických pre pitnú vodu až po vodu odpadovú. Prácu uľahčí zabudovaný autosampler s miešanými všetkými pozíciami.

Katalytické spaľovanie prebieha v rozmedzí teplôt 680 - 720°C podľa typu detekcie.

Prístroj je vybavený pre TOC stanovenie NDIR detektorom, detekcia TN je uskutočnená na chemiluminiscenčnom detektore. Detekčné limity sa pohybujú v desiatkach ppb.