TOC, AOX/EOX, TS, TN analyzátory

TOC Sievers
Špičková membránová technológia merania celkového organického uhlíka vo vodách.

Detail

Xplorer TX
Prístroj pre stanovenie celkového obsahu halogenidov a síry vo vzorkách pomocou coulometrickej titrácie. Je vhodný tiež na meranie absorbovateľných organických halogenidov (AOX) a extrahovateľných organických halogenidov (EOX) po predúprave vzorky.

Detail

Xplorer TS
Na stanovenie celkového obsahu síry v nízkych koncentráciách dopočujeme prístroj Xplorer TS s detektorom na báze UV fluorescencie. Pomocou tohoto detektora je možné merať koncentrácie od desiatok ppb až po tisíce ppm. Spaľovanie vzorky prebieha v dvojzonálnej spaľovacej peci pri teplote minimálne 1000 °C. K odstráneniu vody veľmi efektívne napomáha Nafio permapura.

Detail

Xplorer TN
Na stanovenie celkového obsahu dusíka v nízkych koncentráciách ponúkame prístroj Xplorer TN s detektorom na báze chemiluminiscencie. Pomocou tohoto detektora je možné merať koncentrácie od desiatok ppb až po tisíce ppm. Spálenie vzorky prebieha v dvojzonálnej spaľovacej peci s teplotou minimálne 1000 °C. K odstráneniu vody veľmi efektívne slúži Nafio permapura.

Detail