Xplorer TS

O produkte

Na stanovenie celkového obsahu síry v nízkych koncentráciách dopočujeme prístroj Xplorer TS s detektorom na báze UV fluorescencie. Pomocou tohoto detektora je možné merať koncentrácie od desiatok ppb až po tisíce ppm. Spaľovanie vzorky prebieha v dvojzonálnej spaľovacej peci pri teplote minimálne 1000 °C. K odstráneniu vody veľmi efektívne napomáha Nafio permapura.

Prístroj je v širokom rozsahu využívaný v oblasti petrochémie a rafinériách na analýzu vstupných surovín aj výstupných produktov, ale tiež v klasickom priemysle na stanovenie TS v plastoch, živiciach, parafínoch apod.

Pomocou Xplorera TS je možné merať pevné, kvapalné ale aj plynné vzorky.
Prístroj je možné použiť v režime manuálneho dávkovania alebo v spojení so samplerom.

Samplery
  • Newton - na pevné vzorky
  • Archie - na kvapalné vzorky
  • GLS - na plynné vzorky
Prístroj je pre laboratóriá zaujímavý tiež svojimi rozmermi (Š x V x H): 40 x 28 x 70 cm – významne šetrí pracovný priestor.

V prípade potreby stanovovať celkový obsah dusíka a síry odporúčame systém s dvoma detektormi Xplorer TSTN - UV fluorescencia na stanovenie TS a chemiluminiscencia na stanovenie TN. Pri nástreku jedinej vzorky je možné získať výsledky z oboch detektorov.