Xplorer TN

O produkte

Na stanovenie celkového obsahu dusíka v nízkych koncentráciách ponúkame prístroj Xplorer TN s detektorom na báze chemiluminiscencie. Pomocou tohoto detektora je možné merať koncentrácie od desiatok ppb až po tisíce ppm. Spálenie vzorky prebieha v dvojzonálnej spaľovacej peci s teplotou minimálne 1000 °C. K odstráneniu vody veľmi efektívne slúži Nafio permapura.

Prístroj má veľmi široké použitie v oblasti petrochémie a rafinériách pre analýzu vstupných surovín aj výstupných produktov, ale tiež v klasickom priemysle na stanovenie TN v plastoch, živiciach, parafínoch a apod.

Pomocou Xplorera TN je možné merať pevné, kvapalné ale tiež aj plynné vzorky.
Prístroj je možné použiť v režime manuálneho dávkovania alebo spojiť aj so samplerom na všetky typy matríc.

Samplery
  • Newton - na pevné vzorky
  • Archie - na kvapalné vzorky
  • GLS - na plynné vzorky
Prístroj sa vyznačuje relatívne malými rozmermi (Š x V x H) 40 x 28 x 70 cm, takže významne šetrí pracovný priestor.

V prípade potreby súčasného stanovovania celkového obsahu dusíka aj síry odporúčame systém s dvoma detektormi Xplorer TSTN -UV fluorescencia pre stanovenie TS a chemiluminiscencia pre stanovenie TN. Pri nástreku jedinej vzorky je možné získať výsledok z oboch detektorov.