ARL 9900 simultánne-sekvenčný XRF spektrometer

O produkte

Ušetrite peniaze a vykonávajte kontrolu kvality vo svojom priemyselnom procese s možnosťou plne simultánnych a sekvenčných meraní pomocou jedného prístroja. Séria Thermo Scientific™ ARL™ 9900 simultánne-sekvenčného XRF je vybavená inovatívnym goniometrom SmartGonio pre jednoduché, nákladovo efektívne merania alebo univerzálnym goniometrom pre pokročilejšie a flexibilnejšie analýzy. Až 24 monochromátorových pevných kanálov zaisťuje rýchlu a simultánnu analýzu vďaka čomu dokáže uspokojiť dopyt po vysokej presnosti v rôznych odvetviach, ako je oceľ, meď, hliník, cement a iné.
Séria ARL 9900 kombinuje pevné kanály a jeden alebo dva goniometre na zabezpečenie rýchlej a simultánnej analýzy. Tento prístroj je možné dodať úplne kalibrovaný, a teda dodávaný ako systém/riešenie na kľúč. Ďalšie úspory je možné dosiahnuť pri použití robotického systému prípravy a zavádzania vzoriek Thermo Scientific™ ARL™ SMS-2500, ktorý poskytuje používateľom série ARL 9900 rýchlu a spoľahlivú automatizáciu.

Vlastnosti produktu:
 • Plne simultánne a sekvenčné možnosti merania integrované v jednom prístroji,
 • Môže byť nakonfigurovaný s goniometrom XRF   až 2  pevnými kanálmi pre ultra-rýchlu analýzu,
 • Rýchly, jednoduchý a vysoko spoľahlivý systém zavádzania vzoriek,
 • Rýchla a presná analýza tuhých vzoriek,
 • Goniometre zisťujú prítomnosť až 83 prvkov, od B po Am,
 • Deteguje koncentrácie v rozsahu od ppm do 100%,
 • S IntelliPower si vyberiete ten správny výkon podľa požiadaviek Vašej aplikácie: 1200W, 2500W, 3600W alebo 4200W,
 • Modulárna konštrukcia umožňujúca špecifikáciu prístroja tak, aby vyhovoval konkrétnym požiadavkám danej aplikácie,
 • Na umožnenie fázovej analýzy je možné integrovať voliteľné inovatívny systém XRD; pozri tiež verzie Total Cement Analyzer,
 • Ľahko aktualizovateľný, aby zvládal vyvíjajúce sa analytické požiadavky.
X-ray systém
 • Röntgenová trubica umiestnená nad vzorkou zabraňuje poškodeniu vzoriek, napr. krehké pelety.
 • Termostaticky regulovaný spektrometer poskytuje vysokú stabilitu analýzy a presné merania.
Pevné monochromátory
 • Kompaktná geometria kryštalu a štrbiny deteguje prvky pri veľmi nízkych koncentráciách.
 • Zabezpečuje rýchlejšiu analýzu prostredníctvom simultánnej analýzy konkrétnych prvkov.
XRF goniometre
 • Programovateľný na kvantitatívnu analýzu špecifických prvkov alebo kvalitatívnu analýzu prvkov prítomných vo vzorkách.
 • Vysoko kvalitná, rýchla, sekvenčná röntgenová spektrometria s využitím "Moiré fringe" technológie.
 • Goniometer SmartGonio dokáže merať prvky v rozsahu od fluóru po amerícium (až 3 nainštalované kryštály).
 • Univerzálny goniometer dokáže merať prvky v rozsahu bór až amerícium v závislosti od konfigurácie kryštálov (je možné nainštalovať až 9 kryštálov).
Kalibrácia
 • ARL 9900 môže byť plne kalibrovaný pre niekoľko druhov materiálov, čo zaisťuje rýchle uvedenie do prevádzky a rýchlu návratnosť investícií.
 • Výrobné kalibrácie XRF pre: liatiny, ocele, mosadze, bronzy, zliatiny medi, zliatiny hliníka, zliatiny zinku, zliatiny cínu, zliatiny horčíka, zliatiny niklu, superzliatiny, zliatiny titánu, zliatiny kobaltu, ferozliatiny, cement, minerály, trosky, vápenec a dolomit, keramika, sklo, pôdy, sedimenty, horniny a polyméry.
 • Výrobné kalibrácie XRD existujú pre vápno v slinku, fázy slinku, amorfnú fázu v slinku, priamo redukované železo (DRI), atď.
Automatizácia
 • Je k dispozícii rýchly a spoľahlivý systém zavádzania vzoriek s rôznym stupňom automatizácie.
 • Môže byť spojený s automatickými prístrojmi na prípravu vzoriek pre plne automatické online riadenie procesov.