XRF

ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer
Špičkový stolný energiovo-disperzný RTG fluorescenčný spektrometer.

Detail