ARL OPTIM´X WDXRF spektrometer

O produkte

Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM’X vlnovo-disperzný röntgenový analyzátor (WDXRF), kompaktný s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Spĺňajte náročné požiadavky na kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu/analýzu všetkých typov vodivých a nevodivých neznámych vzoriek a materiálov! Spektrometer Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM'X WDXRF poskytuje všetky výhody vlnovo disperznej röntgenovej fluorescencie (WDXRF), jednej z najuniverzálnejších metód na elementárnu analýzu tuhých látok a kvapalín. Systém je k dispozícii v štyroch predkonfigurovaných variantoch osobitne vhodných na analýzu v ropnom, cementárskom a troskovom priemysle alebo na viacúčelové požiadavky v analytických laboratóriách.

Základné charakteristiky:
 • Jedinečný kombinovaný systém s možnosťou sekvenčného alebo simultánneho merania
 • Možnosť merania prvkov od fluóru po urán v závislosti na konfigurácií
 • Uzavretá optika s minimálnym priestorom medzi detektorom a zdrojom pre vyššiu intenzitu (o 210% vyššiu ako u konvenčných systémov)
 • Multichromators™ pre rýchlu analýzu
 • Jedinečný kompaktný SmartGonio™ pre sekvenčnú analýzu
 • Kombinovaná konfigurácia pre sekvenčne simultánne meranie na zvýšenie rýchlosti a analytickej flexibility
 • Vysoká presnosť merania (krátkodobá i dlhodobá opakovateľnosť) vďaka temperácií spektrometru i kryštálu
 • Perfektné spektrálne rozlíšenie od ľahkých po ťažké prvky (~15 eV, CaKα)
 • Optimalizovaná konfigurácia pre špecifické štandardizované aplikácie (kompatibilní s ISO alebo ASTM)
 • Meranie bez nutnosti chladenia vodou
 • V závislosti na konfigurácií bez nutnosti pracovných plynov
 • Možnosť zaradenia autosampleru
 • Simultánne stanovenie až 8 prvkov pri použití 4 Multichromatorov™
 • Sekvenčná analýza s použitím SmartGonio™
 • Možnosť sekvenčného merania SmartGonio™ v kombinácií s meraniami 2 prvkov na jednom
Odporúčané pre:
 • Analýzu alternatívnych palív a produktov spaľovania odpadu pre cementársky priemysel
 • Analýzu síry (S) a ďalších prvkov v ropných výrobkoch a mazadlách, plne v súlade s normami ASTM, ISO a inými priemyselnými normami WDXRF
 • Hlavné a vedľajšie oxidy v surovinách, ako sú vápenec, piesok, bauxit, keramika, žiaruvzdorné materiály, trosky a sintry
 • Hlavné a stopové prvky a kontaminanty v potravinách a chemických výrobkoch