ARL PERFORM’X WDXRF spektrometer

O produkte

Vyriešte Vaše analytické úlohy v širokej škále aplikácií pomocou jediného komplexného prístroja! Thermo Scientific™ ARL™ PERFORM’X vlnovo-disperzný röntgenový analyzátor (WDXRF) pre rýchle a presné analýzy až 90 prvkov prakticky v každej kvapalnej alebo pevnej vzorke.
Jeho výkonnosť a univerzálnosť ocenia najmä odvetvia, ako je hutníctvo, ropný priemysel, baníctvo, analýzy skla, cementu a žiaruvzdorných materiálov, ako aj laboratóriá zaoberajúce sa geochémiou, vedou o materiáloch, environmentálnym výskumom, forenznou analýzou a analýzou polymérov.

Základné charakteristiky:
 • Jednoduchá a rýchla príprava vzorky pre analýzu,
 • Možnosť analýzy celého povrchu vzorky, jeho častí alebo len špecificky zvolených bodov,
 • Mimoriadna rýchla analýza, až 60 vzoriek za hodinu a to vďaka najrýchlejšiemu priemyselne vyrábanému goniometru so širokou možnosťou voľby kryštálov a kolimátorov,
 • Autosampler až na 112 vzoriek so špeciálnou pozíciou pre prednostne merané vzorky,
 • Vysoká stabilita a excelentná presnosť výsledkov,
 • Dynamický rozsah meraní (od jednotiek ppm do 100%),
 • Jednoduchá a rýchla analýza úplne neznámych vzoriek vďaka softvérovému nástroju „standard-less analysis packages“,
 • Tri rôzne konfigurácie - 1500W, 2500W alebo 4200W,
 • Stredne výkonné konfigurácie nevyžadujú externý vodný chladič,
 • Ultra-tenké Be okienko röntgenové lampy zvyšuje citlivosť stanovených ľahkých prvkov,
 • Jedinečná technológia Thermo Scientific™ UCCO™ (Ultra Closely Coupled Optics).
Pokročilá technológia
 • Digitálne zvládnutý goniometer bez prevodov založený na elektrooptickej technológii "Moiré fringe" pre presné a robustné uhlové polohovanie všetkých komponentov.
 • Výkonný softvér OXSAS a bezštandardné analytické balíčky Thermo Scientific™ QuantAS™ a Thermo Scientific™ UniQuant™ poskytujú jednoduchú a rýchlu analýzu úplne neznámych vzoriek bez potreby štandardov.
 • Program pre kalibráciu Thermo Scientific™ PetroilQuant™, ktorý je schopný rýchlo a lacno kvantifikovať až 30 prvkov v rôznych palivách, ľahkých a ťažkých destilátoch a mazadlách.
 • Technológia UCCO: Ultra úzko spojená optika pre najvyšší výkon - analýza prvkov od bóru po urán.
 • IQ/OQ & Remote Diagnostics pre ľahkú inštaláciu a servis.
Hlavné črty:
 • Rozsiahla knižnica kalibrácií tovární pokrývajúca mnoho aplikácií kovov a nekovov.
 • Schopnosť mapovania a kvantifikácie zloženia materiálu.
 • Analýza malých miest (inklúzií) na identifikáciu a kvantifikáciu kontaminácie alebo defektu vo vzorke.
 • Špičkové rozpoznávanie vzoriek kvapalín.
 • Široký dynamický rozsah (od sub ppm do 100%) a vynikajúca presnosť.
 • Integrovaný komplexný menič (autosampler) vzoriek umožňuje automatické spracovanie veľkého počtu rôznych vzoriek.
Tri rôzne konfigurácie:

ARL PERFORM'X 1500W: nákladovo efektívny nízkoenergetický systém, nevyžaduje sa žiadne vonkajšie vodné chladenie.
ARL PERFORM'X 2500W: vysoko výkonný stredný výkon, nie je potrebné žiadne vonkajšie vodné chladenie.
ARL PERFORM'X 4200W:  najvyšší výkonový systém pre najnáročnejšie aplikácie.