ARL QUANT´X EDXRF spektrometer

O produkte

Spektrometer Thermo Scientific™ ARL™ QUANT'X EDXRF poskytuje rozsiahlu (majoritnú a stopovú) kvantifikáciu prvkov v najširšom spektre vzoriek vrátane sypkých materiálov, granúl, práškov, tenkých vrstiev a tekutín. Detektor SDD je vybavený tenkým Be okienkom a poskytuje spracovanie vysokého počtu impulzov pri zachovaní excelentného rozlíšenia. Prináša vysoký výkon pri analýze prvkov naprieč periodickou tabuľkou – od ľahkých až po ťažké prvky. Nový detektor prináša lepšiu citlivosť pri analýze prvkov a tiež lepšie detekčné limity.


Čo prináša najnovšia technológia:

 • Najmodernejší Silicon Drift Detector (SDD)
 • Pokročilejšiu technológiu spracovania signálu – Digital Pulse Procesor (DPP)
 • Vysokovýkonnú multiprvkovú analýzu
 • Voliteľný softvér – Thermo Scientific™ Uniquant™ pre vynikajúcu bezštandardnú analýzu

Hlavné črty:

 • Výnimočne vysoká citlivosť pre stopovú analýzu
 • Pokročilé analytické algoritmy pre atypické materiály
 • Kompaktné rozmery a jednoduchá manipulácia v prípade požiadavky analýzy v teréne – jednoduchý transport spektrometra
 • Možnosť analýzy vzorky v prostredí vzduch, vákuum a hélium (podľa charakteru vzorky)
 • Možnosť zväčšenia meracieho priestoru pre prípad analýzy veľkých vzoriek, použitie kamery, možnosť voľby kolimátorov
 • Osvedčený hardvér a softvér v plnej výbave – bez obmedzení
 • Plná technická, aplikačná podpora
 • Odborné skúsenosti naprieč stovkám aplikácií

Výkonný a zároveň jednoduchý pre používanie - Thermo Scientific™ WinTrace™ softvér:

 • Bezštandardná a semi-bezštandardná analýza
 • Analýza pomocou fundamentálnych parametrov a analýza empirickými metódami so štandardmi
 • Merania hrúbky viacerých vrstiev a analýza zloženia
 • Neobmedzené meranie prvkov, neobmedzené použitie štandardov
 • Jednoduchý prenos výsledkov do externého počítača alebo do systému LIMS
 • Viacej nastaviteľných podmienok merania s automatickou prevádzkou

Voliteľný UniQuant Advanced pre bezštandardnú analýzu:

 • UniQuant analyzuje všetky emisné čiary všetkých možných prvkov od fluóru až po urán. Tieto kompletné spektrálne profily vzoriek umožňujú UniQuantu automaticky korigovať všetky možné prekrytia a efektov pozadia, ktoré sú mimoriadne zložité v prípade energiovo-disperzných spektier.
 • Vykoná analýzu všetkých prvkov
 • Unikátne fyzikálne vlastnosti každej vzorky, t. j. plocha, výška a hmotnosť sú zahrnuté do výpočtu

Výber aplikácií:

 • Forenzné skúmanie a analýza stopových prvkov
 • Drahé kamene, drahé kovy, šperky
 • RoHS/WEEE monitoring, analýza toxických prvkov v plaste
 • Produkty ropného priemyslu
 • Plasty, polyméry
 • Environmentálne aplikácie
 • Odpadové kaly a použité oleje
 • Výživové doplnky
 • Analýza zemín a environmentálny monitoring
 • Monitoring korózie chladiacich vodných okruhov
 • Cement, krmivá a alternatívne palivá
 • Hutnícke trochy a banské rudy
 • Kovy a zliatiny
 • Katalyzátory a chemikálie
 • Tenké vrstvy na filtroch
 • Analýza aerosólových častíc na filtroch ...

Viac o produkte sa dozviete tu.