Laboratórne extrúdery

Process 11
Nový paralelný ko-rotujúci dvojzávitovkový extrúder Thermo Scientific Process 11 pre výskumné aplikácie v oblasti polymérov a potravinárskeho priemyslu.

Detail

Pharma 11
Unikátny, flexibilný dvojzávitovkový extrúder pre extrúziu tavenín a granuláciu.

Detail

PolyLab OS a PolyLab QC
Jedná sa o torzné reometrické systémy, ktoré je možné doplniť modulmi pre danú aplikáciu. Výhodou je kompatibilita so staršími zariadeniami.

Detail

Eurolab 16 XL, Pharma 16
Univerzálny 16 mm extrúder: R&D, QC a nízkoobjemová produkcia.

Detail