PolyLab OS a PolyLab QC

O produkte

Jedná sa o torzné reometrické systémy, ktoré je možné doplniť modulmi pre danú aplikáciu. Výhodou je kompatibilita so staršími zariadeniami. Za zmienku stojí veľmi jednoduché a pritom účinné centrálne prepojenie s hnetičom, jednozávitovkovým a dvojzávitovkovým extrúderom vrátane prenosu dát a elektrického pripojenia.

Zariadenie je riadené pomocou veľmi sofistikovaného softvéru PolySoft. Moduláciou jednotlivých zariadení môžeme následne hovoriť napríklad o QC s hnetičom alebo QC s jednozávitovkovým extrúderom pre prípravu pások, fólií.
Aplikačne nachádzajú tieto systémy uplatnenie u extrúzie PVC a pri jeho spracovaní, testovanie a spracovanie gumy. Ďalšia oblasť uplatnenia sú pigmenty a aditíva pre výrobu masterbatchov.

  • Hnetič Rheomix
  • Jednozávitovkový extrúder Rheomex
  • Dvojzávitovkový extrúder PTW a CTW
  • Lisy pre fólie, pláty, pásky, prúty, cievky, lanká, drôty, trubky, vyfukované fólie
  • Senzory pre meranie vodivosti, uvoľnenie plynov, optické vlastnosti, vlhkosti, teploty tavenia