Pilotné extrúdery

TSE 24 MC, Pharma 24
Extrúder so segmentovanými závitovkami pre širokú oblasť použitia polymérnych procesov.

Detail