TSE 24 MC, Pharma 24

O produkte

Thermo Scientific dvojzávitovkové hnetiče ponúkajú flexibilné konfigurácie pre pilotné alebo nízkoobjemové produkcie. Medzi ich charakteristiky patria segmentované závitovky, modulárny tubus, variabilné plniče, ventilácia apod. Úplne otvoriteľné tubusy umožňujú ľahký prístup ku závitovkám a tým uľahčujú čistenie a výmenu. TSE 24 MC s prietokom do 50 kg za hod. je ideálnym zariadením pre testovanie vzoriek a produkciu malého objemu materiálu.

Pharma 24 je verziou TSE 24 vyhovujúca podmienkam GMP.